Tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách | Tháng Chín 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 21-9, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường xen kẽ trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Dự thảo Đề án do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nhằm tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường cấp bách, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc đẩy lùi tình trạng ÔNMT, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh phát triển bền vững. Trên cơ sở đánh giá thực trạng môi trường tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn, các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung, dự thảo đề án đã đề ra mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2025 lập kế hoạch điều tra, khảo sát, phân loại, đo đạc phân tích các thành phần môi trường tại 1.500 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong khu dân cư, nơi không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung; di dời các cơ sở gây ÔNMT vào các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận, làm rõ một số nội dung của dự thảo đề án, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định đây là đề án quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ÔNMT trong khu dân cư. Để đề án có tính khả thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT chỉnh sửa, bổ sung đề án, trong đó tập trung phân tích cụ thể từng loại môi trường; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương xác định chính xác các cơ sở gây ÔNMT trong khu dân cư; đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh đối về công tác bảo  đảm vệ môi trường những năm qua; việc di dời các cơ sở gây ÔNMT vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung. Về mục tiêu, giải pháp, phải di dời tất cả các cơ sở gây ÔNMT ra khỏi khu vực dân cư; đồng thời xác định cụ thể đối tượng di dời, địa điểm, lộ trình và biện pháp di dời; cơ chế, chính sách hỗ trợ việc di dời các cơ sở gây ÔNMT; trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện đề án… Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án để báo cáo Thường trực UBND tỉnh trong tháng 11 -2017.
Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 21-9, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường xen kẽ trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Dự thảo Đề án do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nhằm tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường cấp bách, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc đẩy lùi tình trạng ÔNMT, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh phát triển bền vững. Trên cơ sở đánh giá thực trạng môi trường tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn, các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung, dự thảo đề án đã đề ra mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2025 lập kế hoạch điều tra, khảo sát, phân loại, đo đạc phân tích các thành phần môi trường tại 1.500 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong khu dân cư, nơi không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung; di dời các cơ sở gây ÔNMT vào các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận, làm rõ một số nội dung của dự thảo đề án, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định đây là đề án quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ÔNMT trong khu dân cư. Để đề án có tính khả thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT chỉnh sửa, bổ sung đề án, trong đó tập trung phân tích cụ thể từng loại môi trường; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương xác định chính xác các cơ sở gây ÔNMT trong khu dân cư; đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh đối về công tác bảo  đảm vệ môi trường những năm qua; việc di dời các cơ sở gây ÔNMT vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung. Về mục tiêu, giải pháp, phải di dời tất cả các cơ sở gây ÔNMT ra khỏi khu vực dân cư; đồng thời xác định cụ thể đối tượng di dời, địa điểm, lộ trình và biện pháp di dời; cơ chế, chính sách hỗ trợ việc di dời các cơ sở gây ÔNMT; trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện đề án… Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án để báo cáo Thường trực UBND tỉnh trong tháng 11 -2017.
Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên