Tập huấn, triển khai đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc | Tháng Mười Một 14, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Mới đây, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố và Kế hoạch của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc triển khai đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trước ngày 15-11, huyện Vĩnh Lộc sẽ xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn thôn, tổ dân phố lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập để hoàn thiện đề án xong trước ngày 31-1-2018, bảo đảm sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố nhân dân vẫn sinh hoạt, sản xuất thuận lợi.

.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Mới đây, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố và Kế hoạch của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc triển khai đề án sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trước ngày 15-11, huyện Vĩnh Lộc sẽ xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn thôn, tổ dân phố lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập để hoàn thiện đề án xong trước ngày 31-1-2018, bảo đảm sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố nhân dân vẫn sinh hoạt, sản xuất thuận lợi.

.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên