Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017” | Tháng Chín 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 21-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017” cho 344 đồng chí là thường trực MTTQ huyện và chủ tịch MTTQ các xã, phường, thị trấn 14 huyện (11 huyện miền núi và 3 huyện: Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân).

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.

Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017”
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hệ thống MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống; đồng thời nhấn mạnh: Để mọi người dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thì hệ thống MTTQ các cấp phải tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, các cán bộ làm công tác mặt trận phải là những tuyên truyền viên tích cực trong phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các học viên chấp hành tốt quy chế học tập; tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề, cùng thảo luận, trao đổi trực tiếp với các giảng viên để lớp tập huấn diễn ra đạt kết quả cao. 


Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017”
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, truyền đạt một chuyên đề tại lớp tập huấn.


Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghe các giảng viên truyền đạt Nghị quyết liên tịch, Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; Luật An toàn thực phẩm; các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2017; Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nhân dân; các văn bản quy định về chế độ kinh phí liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội…


Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017”
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ MTTQ, ban công tác Mặt trận các khu dân cư. 
Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 21-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017” cho 344 đồng chí là thường trực MTTQ huyện và chủ tịch MTTQ các xã, phường, thị trấn 14 huyện (11 huyện miền núi và 3 huyện: Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân).

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.

Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017”
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hệ thống MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống; đồng thời nhấn mạnh: Để mọi người dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thì hệ thống MTTQ các cấp phải tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, các cán bộ làm công tác mặt trận phải là những tuyên truyền viên tích cực trong phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các học viên chấp hành tốt quy chế học tập; tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề, cùng thảo luận, trao đổi trực tiếp với các giảng viên để lớp tập huấn diễn ra đạt kết quả cao. 


Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017”
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, truyền đạt một chuyên đề tại lớp tập huấn.


Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghe các giảng viên truyền đạt Nghị quyết liên tịch, Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; Luật An toàn thực phẩm; các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2017; Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nhân dân; các văn bản quy định về chế độ kinh phí liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội…


Tập huấn chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017”
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ MTTQ, ban công tác Mặt trận các khu dân cư. 
Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên