Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã | Tháng Bảy 19, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 31-3-2017 của UBND tỉnh, sáng 17-7, Văn phòng Điều phối làm công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác XDNTM cấp xã năm 2017.

Các cán bộ tham gia lớp tập huấn sẽ được tiếp thu 11 chuyên đề liên quan đến nội dung, kinh nghiệm, cách thức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Đồng thời được truyền đạt các kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong XDNTM; kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng…

 

Qua đó nhằm nâng cao  nhận thức,  tinh thần trách nhiệm, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác XDNTM các cấp, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai đến nhân dân chủ động tham gia XDNTM ở địa phương.

 

Lớp tập huấn sẽ  diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17 đến  21-7.
.Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 31-3-2017 của UBND tỉnh, sáng 17-7, Văn phòng Điều phối làm công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác XDNTM cấp xã năm 2017.

Các cán bộ tham gia lớp tập huấn sẽ được tiếp thu 11 chuyên đề liên quan đến nội dung, kinh nghiệm, cách thức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Đồng thời được truyền đạt các kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong XDNTM; kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng…

 

Qua đó nhằm nâng cao  nhận thức,  tinh thần trách nhiệm, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác XDNTM các cấp, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai đến nhân dân chủ động tham gia XDNTM ở địa phương.

 

Lớp tập huấn sẽ  diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17 đến  21-7.
.Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên