Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2017 | Tháng Sáu 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cung cấp ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cấp điện do thiếu nguồn, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tập trung thực hiện tiết kiệm điện năm 2017.

Theo đó, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng, cũng như báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm của cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt kế hoạch, biện pháp và quy chế sử dụng điện của cơ quan, đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.


Chủ đầu tư và quản lý các công trình chiếu sáng công cộng kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành; triển khai thực hiện đầu tư, lắp đặt hệ thống điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ tham gia giao thông giảm; điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm, nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí; khi thay thế đèn bị hỏng, phải sử dụng đèn chiếu sáng hiệu suất cao theo quy định, khuyến khích sử dụng bóng đền LED tại các vị trí thích hợp; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định, đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an toàn trong quản lý, vận hành và sử dụng; hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các ngày lễ, ngày Tết và các sự kiện quan trọng tại địa phương.


Chủ đầu tư xây dựng và quản lý các công trình chiếu sáng công cộng kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành. Đối với việc dụng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng thiết bị gia dụng là sản phẩm tiết kiệm điện, các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn, khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện…


Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cung cấp ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cấp điện do thiếu nguồn, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tập trung thực hiện tiết kiệm điện năm 2017.

Theo đó, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng, cũng như báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm của cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt kế hoạch, biện pháp và quy chế sử dụng điện của cơ quan, đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.


Chủ đầu tư và quản lý các công trình chiếu sáng công cộng kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành; triển khai thực hiện đầu tư, lắp đặt hệ thống điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ tham gia giao thông giảm; điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm, nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí; khi thay thế đèn bị hỏng, phải sử dụng đèn chiếu sáng hiệu suất cao theo quy định, khuyến khích sử dụng bóng đền LED tại các vị trí thích hợp; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định, đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an toàn trong quản lý, vận hành và sử dụng; hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các ngày lễ, ngày Tết và các sự kiện quan trọng tại địa phương.


Chủ đầu tư xây dựng và quản lý các công trình chiếu sáng công cộng kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành. Đối với việc dụng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng thiết bị gia dụng là sản phẩm tiết kiệm điện, các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn, khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện…


Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên