Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT | Tháng Bảy 22, 2017

(Sự kiện) - (THO)- Là địa phương đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, Thường Xuân luôn xác định, các chính sách BHXH, BHYT luôn có vai trò quan trọng đảm bảo an sinh trên địa bàn.

Chính vì vậy, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm để người dân được thụ hưởng đầy đủ các chính sách này. Đặc biệt, từ năm 2012, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, việc triển khai thực hiện các chính sách này càng được quan tâm với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Do vậy, nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng  của các chính sách BHXH, BHYT đã được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT hàng năm đều gia tăng. Nếu như đến hết năm 2016, toàn huyện có khoảng 88% dân số tham gia BHYT thì đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã chiếm trên 91% dân số, vượt chỉ tiêu của ngành giao trong năm 2017.

Để có được kết quả trên huyện đã tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết 21 đến các ban, ngành, đoàn thể, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển BHXH, BHYT ở các địa phương trong huyện Thường Xuân chưa đồng đều; việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và đối tượng tham gia BHYT tự đóng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để mở rộng đối tượng tham gia chủ yếu do ngành BHXH thực hiện còn các ngành liên quan chưa thực sự  quan tâm. Hiện trên địa bàn huyện vẫn còn khoảng 10% dân số chưa tham gia BHYT, trong đó có không ít hộ gia đình  hoàn cảnh kinh tế khó khăn… Chính vì vậy, cơ quan BHXH đang tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều các giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2017, toàn huyện sẽ có 95% dân số tham gia BHYT. Để thực hiện được mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy đảng về vai trò tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xem đây là nội dung quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các địa phương, đơn vị.

. Bài và ảnh: Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO)- Là địa phương đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, Thường Xuân luôn xác định, các chính sách BHXH, BHYT luôn có vai trò quan trọng đảm bảo an sinh trên địa bàn.

Chính vì vậy, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm để người dân được thụ hưởng đầy đủ các chính sách này. Đặc biệt, từ năm 2012, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, việc triển khai thực hiện các chính sách này càng được quan tâm với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Do vậy, nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng  của các chính sách BHXH, BHYT đã được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT hàng năm đều gia tăng. Nếu như đến hết năm 2016, toàn huyện có khoảng 88% dân số tham gia BHYT thì đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã chiếm trên 91% dân số, vượt chỉ tiêu của ngành giao trong năm 2017.

Để có được kết quả trên huyện đã tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết 21 đến các ban, ngành, đoàn thể, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển BHXH, BHYT ở các địa phương trong huyện Thường Xuân chưa đồng đều; việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và đối tượng tham gia BHYT tự đóng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để mở rộng đối tượng tham gia chủ yếu do ngành BHXH thực hiện còn các ngành liên quan chưa thực sự  quan tâm. Hiện trên địa bàn huyện vẫn còn khoảng 10% dân số chưa tham gia BHYT, trong đó có không ít hộ gia đình  hoàn cảnh kinh tế khó khăn… Chính vì vậy, cơ quan BHXH đang tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều các giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2017, toàn huyện sẽ có 95% dân số tham gia BHYT. Để thực hiện được mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy đảng về vai trò tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xem đây là nội dung quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các địa phương, đơn vị.

. Bài và ảnh: Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên