Tăng cường quản lý, khắc phục dứt điểm tình trạng lạm thu trong các nhà trường | Tháng Mười 12, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các nhà trường năm học 2017-2018, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường quản lý, khắc phục dứt điểm tình trạng này.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định của các trường học. Giao phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với phòng tài chính tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các công văn trước đó của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018. Đồng thời, căn cứ đề nghị của các trường và tình hình thực tế địa phương, thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các trường triển khai, thực hiện. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học trực thuộc thì chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã thông báo số điện thoại đường dây nóng của ngành GD&ĐT để tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Giám đốc sở là 0912987739; các phó giám đốc sở:  0916259888; 0903464595, 0912276373; chánh thanh tra sở 0912276590 và chánh văn phòng sở 0913269225.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng công bố 27 số điện thoại đường dây nóng của 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

*UBND huyện Quảng Xương yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT năm học 2017-2018 và của UBND huyện về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường học. Đối với các trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 thì khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng theo các văn bản hiện hành. Các trường đã xây dựng kế hoạch triển khai các khoản thu thì phải rà soát lại các nội dung: Các khoản thu tự đặt ra không đúng quy định thì phải loại bỏ, nếu đã thu thì trả lại cho phụ huynh học sinh; các khoản thu vượt trên mức trần phải điều chỉnh mức thu đúng với văn bản hướng dẫn; rà soát toàn bộ quy trình các khoản thu phục vụ học sinh, xây dựng dự toán các khoản huy động, tài trợ; dự toán phải đảm bảo thu đủ chi, công khai, minh bạch, đồng thời xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương và báo cáo về UBND huyện. Các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ kế hoạch, quy trình thực hiện các khoản thu, mức thu, các nguồn tài trợ của các đơn vị trường học; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về các trường hợp lạm thu, chi sai quy định trong các nhà trường…

. Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các nhà trường năm học 2017-2018, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường quản lý, khắc phục dứt điểm tình trạng này.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định của các trường học. Giao phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với phòng tài chính tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các công văn trước đó của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018. Đồng thời, căn cứ đề nghị của các trường và tình hình thực tế địa phương, thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các trường triển khai, thực hiện. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học trực thuộc thì chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã thông báo số điện thoại đường dây nóng của ngành GD&ĐT để tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Giám đốc sở là 0912987739; các phó giám đốc sở:  0916259888; 0903464595, 0912276373; chánh thanh tra sở 0912276590 và chánh văn phòng sở 0913269225.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng công bố 27 số điện thoại đường dây nóng của 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

*UBND huyện Quảng Xương yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT năm học 2017-2018 và của UBND huyện về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường học. Đối với các trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 thì khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng theo các văn bản hiện hành. Các trường đã xây dựng kế hoạch triển khai các khoản thu thì phải rà soát lại các nội dung: Các khoản thu tự đặt ra không đúng quy định thì phải loại bỏ, nếu đã thu thì trả lại cho phụ huynh học sinh; các khoản thu vượt trên mức trần phải điều chỉnh mức thu đúng với văn bản hướng dẫn; rà soát toàn bộ quy trình các khoản thu phục vụ học sinh, xây dựng dự toán các khoản huy động, tài trợ; dự toán phải đảm bảo thu đủ chi, công khai, minh bạch, đồng thời xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương và báo cáo về UBND huyện. Các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ kế hoạch, quy trình thực hiện các khoản thu, mức thu, các nguồn tài trợ của các đơn vị trường học; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về các trường hợp lạm thu, chi sai quy định trong các nhà trường…

. Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên