Tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình | Tháng Mười 12, 2017

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc thực hiện mô hình tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã trên toàn tỉnh triển khai mô hình; 100% trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình có người cung cấp dịch vụ đạt cấp độ 1, tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế; 100% cơ sở cung ứng dịch vụ tại địa bàn triển khai mô hình đảm bảo đủ điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ KHHGĐ, phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu và vật tư tiêu hao sẵn có cung cấp dịch vụ; 100% trạm y tế xã triển khai mô hình đạt chuẩn cơ sở mẫu về dịch vụ KHHGĐ; 100% số ca dịch vụ dụng cụ tử cung trong mô hình được thực hiện bởi người cung cấp dịch vụ cấp độ 1; 100% trạm y tế được nâng cao chất lượng KHHGĐ.

Mục tiêu nhằm cung ứng và tăng cường tiếp cận của cộng đồng với các dịch vụ KHHGĐ tại các tuyến y tế cơ sở có chất lượng, phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của công dân; 100% trạm y tế được nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ để cho người sử dụng dịch vụ KHHGĐ được cung ứng bởi người cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn và tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế; đẩy mạnh thu phí dịch vụ KHHGĐ tại y tế cơ sở; gia tăng và đa dạng hóa các phương tiện tránh thai; phấn đấu 100% xã thực hiện xã hội hóa dịch vụ KHHGĐ, hướng tới cùng chi trả của cộng đồng cho nhu cầu phương tiện tránh thai của người dân…

Hiện, tỉnh Thanh Hóa có 24 Trung tâm y tế huyện và 581 trạm y tế tham gia thực hiện chương trình tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng chỉ có 38 cán bộ y tế đạt chuẩn cấp độ 1 và 71 trạm y tế được chuyển giao cung cấp dịch vụ đặt dụng cụ tử cung tại trạm y tế xã.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc thực hiện mô hình tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã trên toàn tỉnh triển khai mô hình; 100% trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình có người cung cấp dịch vụ đạt cấp độ 1, tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế; 100% cơ sở cung ứng dịch vụ tại địa bàn triển khai mô hình đảm bảo đủ điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ KHHGĐ, phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu và vật tư tiêu hao sẵn có cung cấp dịch vụ; 100% trạm y tế xã triển khai mô hình đạt chuẩn cơ sở mẫu về dịch vụ KHHGĐ; 100% số ca dịch vụ dụng cụ tử cung trong mô hình được thực hiện bởi người cung cấp dịch vụ cấp độ 1; 100% trạm y tế được nâng cao chất lượng KHHGĐ.

Mục tiêu nhằm cung ứng và tăng cường tiếp cận của cộng đồng với các dịch vụ KHHGĐ tại các tuyến y tế cơ sở có chất lượng, phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của công dân; 100% trạm y tế được nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ để cho người sử dụng dịch vụ KHHGĐ được cung ứng bởi người cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn và tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế; đẩy mạnh thu phí dịch vụ KHHGĐ tại y tế cơ sở; gia tăng và đa dạng hóa các phương tiện tránh thai; phấn đấu 100% xã thực hiện xã hội hóa dịch vụ KHHGĐ, hướng tới cùng chi trả của cộng đồng cho nhu cầu phương tiện tránh thai của người dân…

Hiện, tỉnh Thanh Hóa có 24 Trung tâm y tế huyện và 581 trạm y tế tham gia thực hiện chương trình tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng chỉ có 38 cán bộ y tế đạt chuẩn cấp độ 1 và 71 trạm y tế được chuyển giao cung cấp dịch vụ đặt dụng cụ tử cung tại trạm y tế xã.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên