Tăng cường công tác thu, chi, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - BHXH và bưu điện đã phối hợp hiệu quả trong triển khai thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

9 tháng năm 2017, bưu điện đã phát triển được 7.965 người tham gia BHXH tự nguyện, 180.618 người tham gia BHYT hộ gia đình với tổng số tiền thu được 113 tỷ đồng (bằng 181% so với cùng kỳ). Công tác quản lý đối tượng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được 2 bên phối hợp thực hiện tốt, 9 tháng năm 2017, bưu điện đã tiếp nhận và chuyển phát 37.000 hồ sơ của các đơn vị sử dụng lao động; đã thực hiện chuyển phát qua bưu điện 18.976 sổ BHXH… Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT qua hệ thống đại lý thu bưu điện chưa nhiều; kết quả thu còn chưa đạt được như kế hoạch đề ra; việc thu tiền, nộp tiền của nhân viên còn nhiều trường hợp chậm; việc phát hành, bàn giao thẻ BHYT, sổ BHXH còn chưa kịp thời, vẫn còn hồ sơ do bưu điện tiếp nhận phải trả lại đối tượng do chưa kiểm soát tốt về thủ tục hành chính…
.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - BHXH và bưu điện đã phối hợp hiệu quả trong triển khai thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

9 tháng năm 2017, bưu điện đã phát triển được 7.965 người tham gia BHXH tự nguyện, 180.618 người tham gia BHYT hộ gia đình với tổng số tiền thu được 113 tỷ đồng (bằng 181% so với cùng kỳ). Công tác quản lý đối tượng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được 2 bên phối hợp thực hiện tốt, 9 tháng năm 2017, bưu điện đã tiếp nhận và chuyển phát 37.000 hồ sơ của các đơn vị sử dụng lao động; đã thực hiện chuyển phát qua bưu điện 18.976 sổ BHXH… Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT qua hệ thống đại lý thu bưu điện chưa nhiều; kết quả thu còn chưa đạt được như kế hoạch đề ra; việc thu tiền, nộp tiền của nhân viên còn nhiều trường hợp chậm; việc phát hành, bàn giao thẻ BHYT, sổ BHXH còn chưa kịp thời, vẫn còn hồ sơ do bưu điện tiếp nhận phải trả lại đối tượng do chưa kiểm soát tốt về thủ tục hành chính…
.Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên