Tăng cường cải thiện vệ sinh cộng đồng | Tháng Bảy 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Dự án Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả đầu ra, giai đoạn 2 (Dự án Choba) do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ tại 20 xã thuộc 3 huyện: Hà Trung, Thọ Xuân và Yên Định, tính đến tháng 6-2017, các đơn vị đã xây dựng được 2.144 nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tổng số nhà tiêu hợp vệ sinh lên 2.409 nhà/3.710 nhà năm 2017.

Các cấp hội đã bàn giao cho tổ chức Đông Tây hội ngộ danh sách hộ gia đình xây dựng nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án để được hỗ trợ. Công tác phối hợp giữa đoàn kiểm toán của dự án và hội phụ nữ các cấp được thực hiện chặt chẽ và đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình ở xã Hà Long, Hà Giang (Hà Trung). Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện vệ sinh môi trường hạn chế dịch bệnh, giữ nguồn nước sạch vùng nông thôn, nâng cao sức khỏe cho người dân, trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng là phụ nữ nghèo vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.
. Lê Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện Dự án Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả đầu ra, giai đoạn 2 (Dự án Choba) do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ tại 20 xã thuộc 3 huyện: Hà Trung, Thọ Xuân và Yên Định, tính đến tháng 6-2017, các đơn vị đã xây dựng được 2.144 nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tổng số nhà tiêu hợp vệ sinh lên 2.409 nhà/3.710 nhà năm 2017.

Các cấp hội đã bàn giao cho tổ chức Đông Tây hội ngộ danh sách hộ gia đình xây dựng nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án để được hỗ trợ. Công tác phối hợp giữa đoàn kiểm toán của dự án và hội phụ nữ các cấp được thực hiện chặt chẽ và đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình ở xã Hà Long, Hà Giang (Hà Trung). Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện vệ sinh môi trường hạn chế dịch bệnh, giữ nguồn nước sạch vùng nông thôn, nâng cao sức khỏe cho người dân, trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng là phụ nữ nghèo vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.
. Lê Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên