Tăng cường các biện pháp bảo đảm hành lang đê điều | Tháng Bảy 10, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Hằng năm, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh thường xuyên cử các đoàn công tác đi kiểm tra hệ thống đê trên địa bàn tỉnh.

Thông qua kiểm tra, chi cục nắm tình hình về công tác quản lý, những vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, nhất là chân đê, mái đê, mặt đê. Thông qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn tỉnh việc vi phạm hành lang bảo vệ đê thường xảy ra vào mùa khô. Những vi phạm chủ yếu, như một số hộ dân sản xuất hoa màu ở vùng bãi ven sông đã rào dậu lên chân và mái đê, hành lang bảo vệ đê điều, xây dựng nhà tạm trông coi, chứa phân bón; ngoài ra xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng cho phép đi trên các tuyến đê làm hư hỏng mặt đê, hư hỏng khung khống chế tải trọng đã được đầu tư xây dựng trên các tuyến đê; xây dựng nhà văn hóa thôn, quy hoạch chợ ra bãi ven sông… Những năm gần đây, Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố nhiều tuyến đê trên địa bàn tỉnh, trong đó, xây dựng đường giao thông hành lang đê; nhiều hộ dân hiến đất để xây dựng, bảo vệ hành lang đê…, nên công tác quản lý đê điều gặp nhiều thuận lợi hơn. Ngoài ra, có một thực tế là ở đâu chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đê điều đến với người dân; đồng thời, phối hợp với lực lượng quản lý đê xử lý nghiêm minh những vi phạm hành lang bảo vệ đê thì việc vi phạm ít và ngược lại. Chính vì vậy, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đề nghị chính quyền các cấp nơi có tuyến đê đi qua phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, lực lượng công an, thanh tra giao thông – vận tải, lực lượng quản lý đê tăng cường các biện pháp, kiên quyết xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật về đê điều nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ và an toàn công trình đê điều.

Đỗ Văn Nhân
Phó Chi cục Trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Hằng năm, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh thường xuyên cử các đoàn công tác đi kiểm tra hệ thống đê trên địa bàn tỉnh.

Thông qua kiểm tra, chi cục nắm tình hình về công tác quản lý, những vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, nhất là chân đê, mái đê, mặt đê. Thông qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn tỉnh việc vi phạm hành lang bảo vệ đê thường xảy ra vào mùa khô. Những vi phạm chủ yếu, như một số hộ dân sản xuất hoa màu ở vùng bãi ven sông đã rào dậu lên chân và mái đê, hành lang bảo vệ đê điều, xây dựng nhà tạm trông coi, chứa phân bón; ngoài ra xe ô tô chở hàng hóa quá tải trọng cho phép đi trên các tuyến đê làm hư hỏng mặt đê, hư hỏng khung khống chế tải trọng đã được đầu tư xây dựng trên các tuyến đê; xây dựng nhà văn hóa thôn, quy hoạch chợ ra bãi ven sông… Những năm gần đây, Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố nhiều tuyến đê trên địa bàn tỉnh, trong đó, xây dựng đường giao thông hành lang đê; nhiều hộ dân hiến đất để xây dựng, bảo vệ hành lang đê…, nên công tác quản lý đê điều gặp nhiều thuận lợi hơn. Ngoài ra, có một thực tế là ở đâu chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đê điều đến với người dân; đồng thời, phối hợp với lực lượng quản lý đê xử lý nghiêm minh những vi phạm hành lang bảo vệ đê thì việc vi phạm ít và ngược lại. Chính vì vậy, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đề nghị chính quyền các cấp nơi có tuyến đê đi qua phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, lực lượng công an, thanh tra giao thông – vận tải, lực lượng quản lý đê tăng cường các biện pháp, kiên quyết xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật về đê điều nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ và an toàn công trình đê điều.

Đỗ Văn Nhân
Phó Chi cục Trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên