Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến | Tháng Bảy 13, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) có khoảng 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố từ quy mô cá thể, hộ gia đình cho đến doanh nghiệp.

Từ tháng 4 đến tháng 6 – 2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Hoằng Hóa truyền thông, hướng dẫn tại chỗ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống về vai trò của ẩm thực đối với khu du lịch và các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).

Chi cục cũng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP đối với 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do tuyến tỉnh quản lý, qua kiểm tra cho thấy các cơ sở ý thức được vai trò của ATTP nên về cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về ATTP. Tuy nhiên, vẫn còn một vài lỗi mà các cơ sở hay mắc phải, đó là khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa đầy đủ, lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định, nguồn nước chưa được xét nghiệm và vệ sinh nơi chế biến còn chưa đạt yêu cầu.

Qua đợt thanh tra, kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP 8 cơ sở với số tiền là 24 triệu đồng và cảnh cáo 1 cơ sở. Sau đợt thanh tra, kiểm tra, huyện Hoằng Hóa sẽ tăng cường giám sát công tác bảo đảm ATTP và công tác truyền thông nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra và hướng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn.

.Nguyễn Thị Đào, (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) có khoảng 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố từ quy mô cá thể, hộ gia đình cho đến doanh nghiệp.

Từ tháng 4 đến tháng 6 – 2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Hoằng Hóa truyền thông, hướng dẫn tại chỗ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống về vai trò của ẩm thực đối với khu du lịch và các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).

Chi cục cũng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP đối với 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do tuyến tỉnh quản lý, qua kiểm tra cho thấy các cơ sở ý thức được vai trò của ATTP nên về cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về ATTP. Tuy nhiên, vẫn còn một vài lỗi mà các cơ sở hay mắc phải, đó là khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa đầy đủ, lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định, nguồn nước chưa được xét nghiệm và vệ sinh nơi chế biến còn chưa đạt yêu cầu.

Qua đợt thanh tra, kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP 8 cơ sở với số tiền là 24 triệu đồng và cảnh cáo 1 cơ sở. Sau đợt thanh tra, kiểm tra, huyện Hoằng Hóa sẽ tăng cường giám sát công tác bảo đảm ATTP và công tác truyền thông nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra và hướng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn.

.Nguyễn Thị Đào, (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên