Tạm dừng tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại các trường mầm non, tiểu học và THCS từ ngày 16-10-2017 | Tháng Mười 13, 2017

(Sự kiện) - (THO) Thời gian gần đây, qua thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và đơn, thư phản ánh, việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28-2-2014 của Bộ GD&ĐT quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, tại một số đơn vị, trường học còn thiếu sót, tồn tại, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS đã đăng ký, liên kết với các công ty tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tạm dừng triển khai từ ngày 16-10-2017.

Sau khi các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả qua một năm triển khai, đồng thời khắc phục những bất cập, thiếu sót, tồn tại, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT đối với các cấp học, bậc học.

.Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) Thời gian gần đây, qua thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và đơn, thư phản ánh, việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28-2-2014 của Bộ GD&ĐT quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, tại một số đơn vị, trường học còn thiếu sót, tồn tại, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, mới đây, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS đã đăng ký, liên kết với các công ty tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tạm dừng triển khai từ ngày 16-10-2017.

Sau khi các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả qua một năm triển khai, đồng thời khắc phục những bất cập, thiếu sót, tồn tại, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT đối với các cấp học, bậc học.

.Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên