Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó Giám đốc không phải do bổ nhiệm quá quy định | Tháng Sáu 30, 2017

Ngày 30/6, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP – nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc Sở Nội vụ Hà Nội đang bị “lạm phát” Phó Giám đốc.

Trước khi trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Hoài Nam khẳng định, Hà Nội đang làm rất quyết liệt trong vấn đề tinh giản biên chế. Ông Nam gọi đó là “cuộc cách mạng” của Hà Nội trong tổ chức, cải tổ bộ máy biên chế. Qua đó trên địa bàn đã giảm được số lượng lãnh đạo quản lý.

Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó Giám đốc không phải do bổ nhiệm quá quy định
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết, việc Sở Nội vụ có tới 8 Phó Giám đốc là do chính sách cán bộ

Về việc Sở Nội vụ Hà Nội vượt số Phó Giám đốc, ông Nam cho biết, tại thời điểm thực hiện Nghị định 24 (năm 2014) của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Nội vụ đảm bảo đủ số lượng cấp phó theo quy định.

“Tuy nhiên, đến năm 2015 – Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và năm 2016 – bầu cử chính quyền các cấp thì có chính sách liên quan đến cán bộ không đủ 30 tháng ở vị trí công tác không được đảm nhận. Do vậy, một số cán bộ không đủ tuổi tái cử nên phải nhận nhiệm vụ khác dù không bị kỷ luật gì”, ông Nguyễn Hoài Nam giải thích.

Theo ông Nam số cán bộ không đủ 30 tháng ở vị trí công tác phải đảm nhận công việc khác không được tính vào số cán bộ liên quan đến việc bổ nhiệm, đề bạt theo quy định của pháp luật.

“Đó là việc liên quan đến chính sách cán bộ chứ không phải việc bổ nhiệm, đề bạt vượt số lượng theo quy định”, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội – Nguyễn Hoài Nam nói.

Trước kỳ họp HĐND TP, ông Nguyễn Hoài Nam cũng đại diện Ban Pháp chế báo cáo kết quả khảo sát thực hiện Nghị quyết 16 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn năm 2017.

Báo cáo chỉ rõ trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị của TP Hà Nội tinh giản biên chế được 3 đợt với 269 trường hợp. Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị của Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp bộ máy của 22 sở, ban ngành. Về bộ máy lãnh đạo, các đơn vị của Hà Nội cũng đã giảm được 17/82 Phó Giám đốc sở; giảm 26/182 Trưởng phòng và 116/517 Phó phòng.

Tại hội buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam cũng nhận được đề nghị làm rõ lý do tại sao Ban Pháp chế không đưa thông tin Sở Nội vụ có tới 8 Phó Giám đốc vào trong báo cáo kết quả khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn?

Theo ông Nam, thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Pháp chế chỉ dựa trên cơ sở giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

Ngày 30/6, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP – nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc Sở Nội vụ Hà Nội đang bị “lạm phát” Phó Giám đốc.

Trước khi trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Hoài Nam khẳng định, Hà Nội đang làm rất quyết liệt trong vấn đề tinh giản biên chế. Ông Nam gọi đó là “cuộc cách mạng” của Hà Nội trong tổ chức, cải tổ bộ máy biên chế. Qua đó trên địa bàn đã giảm được số lượng lãnh đạo quản lý.

Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó Giám đốc không phải do bổ nhiệm quá quy định
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết, việc Sở Nội vụ có tới 8 Phó Giám đốc là do chính sách cán bộ

Về việc Sở Nội vụ Hà Nội vượt số Phó Giám đốc, ông Nam cho biết, tại thời điểm thực hiện Nghị định 24 (năm 2014) của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Nội vụ đảm bảo đủ số lượng cấp phó theo quy định.

“Tuy nhiên, đến năm 2015 – Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và năm 2016 – bầu cử chính quyền các cấp thì có chính sách liên quan đến cán bộ không đủ 30 tháng ở vị trí công tác không được đảm nhận. Do vậy, một số cán bộ không đủ tuổi tái cử nên phải nhận nhiệm vụ khác dù không bị kỷ luật gì”, ông Nguyễn Hoài Nam giải thích.

Theo ông Nam số cán bộ không đủ 30 tháng ở vị trí công tác phải đảm nhận công việc khác không được tính vào số cán bộ liên quan đến việc bổ nhiệm, đề bạt theo quy định của pháp luật.

“Đó là việc liên quan đến chính sách cán bộ chứ không phải việc bổ nhiệm, đề bạt vượt số lượng theo quy định”, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội – Nguyễn Hoài Nam nói.

Trước kỳ họp HĐND TP, ông Nguyễn Hoài Nam cũng đại diện Ban Pháp chế báo cáo kết quả khảo sát thực hiện Nghị quyết 16 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn năm 2017.

Báo cáo chỉ rõ trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị của TP Hà Nội tinh giản biên chế được 3 đợt với 269 trường hợp. Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị của Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp bộ máy của 22 sở, ban ngành. Về bộ máy lãnh đạo, các đơn vị của Hà Nội cũng đã giảm được 17/82 Phó Giám đốc sở; giảm 26/182 Trưởng phòng và 116/517 Phó phòng.

Tại hội buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam cũng nhận được đề nghị làm rõ lý do tại sao Ban Pháp chế không đưa thông tin Sở Nội vụ có tới 8 Phó Giám đốc vào trong báo cáo kết quả khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn?

Theo ông Nam, thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Pháp chế chỉ dựa trên cơ sở giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,