Sở Khoa học và Công nghệ chi “thừa” gần… 570 triệu đồng | Tháng Mười Một 21, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười do Sở Khoa học và Cộng nghệ Long An làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra tỉnh phát hiện chi “thừa” cho các đơn vị thi công số tiền gần 570 triệu đồng.  >> Vụ thanh toán “thừa” gần 900 triệu đồng: Ban Quản lý dự án năng lực yếu kém!  >> 6 dự án thanh toán “thừa” gần... 900 triệu đồng

Thanh tra tỉnh Long An đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài chính và đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Trong đó nêu rõ những sai phạm về dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười do UBND tỉnh Long An cấp quyết định đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) Long An làm chủ đầu tư, dự án gồm 17 hạng mục, gói thầu với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 65 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An, Sở KH&CN Long An đã không quản lý chặt chẽ để đơn vị tư vấn lập dự toán áp sai mã hiệu định mức, sai chi phí nhà tạm, đơn vị thẩm tra, thẩm định dự toán không phát hiện điều chỉnh dẫn đến giao thầu, hợp đồng, thi công, nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng so với thực tế số tiền gần 570 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Long An xác định, Sở KH&CN thành lập Ban QLDA thành phần là các thành viên kiêm nhiệm nên không có chuyên môn về quản lý đầu tư xây dựng, những thành viên này chỉ có chuyên môn về trồng trọt, vật lý, công nghệ sinh học, kế toán.

Chính vì vậy, Ban QLDA này tin tưởng vào ý kiến đề xuất của các đơn vị thiết kế, tư vấn… để thực hiện các hạng mục, gói thầu của dự án. Do đó, các đơn vị tư vấn sai dẫn đến Ban QLDA có những thiếu sót.

Sở Khoa học và Công nghệ chi “thừa” gần... 570 triệu đồng
Dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười do Sở Khoa học và Cộng nghệ Long An làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra tỉnh phát hiện chi “thừa” cho các đơn vị thi công số tiền gần 570 triệu đồng.

Cụ thể, đơn vị thi thiết kế là Công ty CP TV XD Thuỷ Lợi Long An đã thiếu đối chiếu khối lượng dự toán so với bản vẽ thiết kế trong hồ sơ thiết kế, áp sai mã hiệu, định mức so với quy định dẫn đến tính toán sai khối lượng.

Đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại TTNT đã giám sát không chặt chẽ, không phát hiện điều chỉnh khối lượng đào đắp đất, đá, việc thay đổi biện pháp thi công… dẫn đến đơn vị thi công nghiệm thu, quyết toán sai thực tế thi công.

Thanh tra tỉnh Long An cũng chỉ rõ sai phạm của các đơn vị thi công khi lập hồ sơ hoàn công, quyết toán cao hơn so với thực tế thi công dự án với tổng số tiền gần 570 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Long An xác định, Sở KH&CN có thiếu sót trong việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thiếu sót trong việc tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế, không kiểm tra đơn giá, định mức theo quy định phần sơn, sửa các phòng làm việc. Thiếu sót trong việc quyết toán chi phi hỗ trợ tiền công chăm sóc, khử lẫn và thu hoạch cho các hộ dân dẫn đến sai sót trong chế độ quản lý tài chính với số tiền hơn 112 triệu đồng.

Kết luận thanh tra xác định, trách nhiệm trong các sai phạm nêu trên thuộc về Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban và các thành viên Ban quản lý dự án, đơn vị thiết kế, thẩm tra dự toán, giám sát, đơn vị thi công.

Chánh Thanh tra tỉnh Long An đã ban hành 7 quyết định thu hồi với tổng số tiền gần 680 triệu đồng. Do dự án đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và đơn vị thi công đã khắc phục hậu quả bằng việc nộp lại số tiền quyết toán thừa nên Thanh tra tỉnh Long An kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở KH&CN, kế toán, Trưởng ban và các thành viên Ban QLDA trong việc thiếu sót về tài chính và đầu tư xây dựng dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười.

Trung Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười do Sở Khoa học và Cộng nghệ Long An làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra tỉnh phát hiện chi “thừa” cho các đơn vị thi công số tiền gần 570 triệu đồng.  >> Vụ thanh toán “thừa” gần 900 triệu đồng: Ban Quản lý dự án năng lực yếu kém!  >> 6 dự án thanh toán “thừa” gần... 900 triệu đồng

Thanh tra tỉnh Long An đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài chính và đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Trong đó nêu rõ những sai phạm về dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười do UBND tỉnh Long An cấp quyết định đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) Long An làm chủ đầu tư, dự án gồm 17 hạng mục, gói thầu với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 65 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An, Sở KH&CN Long An đã không quản lý chặt chẽ để đơn vị tư vấn lập dự toán áp sai mã hiệu định mức, sai chi phí nhà tạm, đơn vị thẩm tra, thẩm định dự toán không phát hiện điều chỉnh dẫn đến giao thầu, hợp đồng, thi công, nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng so với thực tế số tiền gần 570 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Long An xác định, Sở KH&CN thành lập Ban QLDA thành phần là các thành viên kiêm nhiệm nên không có chuyên môn về quản lý đầu tư xây dựng, những thành viên này chỉ có chuyên môn về trồng trọt, vật lý, công nghệ sinh học, kế toán.

Chính vì vậy, Ban QLDA này tin tưởng vào ý kiến đề xuất của các đơn vị thiết kế, tư vấn… để thực hiện các hạng mục, gói thầu của dự án. Do đó, các đơn vị tư vấn sai dẫn đến Ban QLDA có những thiếu sót.

Sở Khoa học và Công nghệ chi “thừa” gần... 570 triệu đồng
Dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười do Sở Khoa học và Cộng nghệ Long An làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra tỉnh phát hiện chi “thừa” cho các đơn vị thi công số tiền gần 570 triệu đồng.

Cụ thể, đơn vị thi thiết kế là Công ty CP TV XD Thuỷ Lợi Long An đã thiếu đối chiếu khối lượng dự toán so với bản vẽ thiết kế trong hồ sơ thiết kế, áp sai mã hiệu, định mức so với quy định dẫn đến tính toán sai khối lượng.

Đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại TTNT đã giám sát không chặt chẽ, không phát hiện điều chỉnh khối lượng đào đắp đất, đá, việc thay đổi biện pháp thi công… dẫn đến đơn vị thi công nghiệm thu, quyết toán sai thực tế thi công.

Thanh tra tỉnh Long An cũng chỉ rõ sai phạm của các đơn vị thi công khi lập hồ sơ hoàn công, quyết toán cao hơn so với thực tế thi công dự án với tổng số tiền gần 570 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Long An xác định, Sở KH&CN có thiếu sót trong việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thiếu sót trong việc tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế, không kiểm tra đơn giá, định mức theo quy định phần sơn, sửa các phòng làm việc. Thiếu sót trong việc quyết toán chi phi hỗ trợ tiền công chăm sóc, khử lẫn và thu hoạch cho các hộ dân dẫn đến sai sót trong chế độ quản lý tài chính với số tiền hơn 112 triệu đồng.

Kết luận thanh tra xác định, trách nhiệm trong các sai phạm nêu trên thuộc về Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban và các thành viên Ban quản lý dự án, đơn vị thiết kế, thẩm tra dự toán, giám sát, đơn vị thi công.

Chánh Thanh tra tỉnh Long An đã ban hành 7 quyết định thu hồi với tổng số tiền gần 680 triệu đồng. Do dự án đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và đơn vị thi công đã khắc phục hậu quả bằng việc nộp lại số tiền quyết toán thừa nên Thanh tra tỉnh Long An kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở KH&CN, kế toán, Trưởng ban và các thành viên Ban QLDA trong việc thiếu sót về tài chính và đầu tư xây dựng dự án Trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười.

Trung Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên