Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ 389 Quốc gia. | Tháng Bảy 20, 2017

(Chính trị) - Sáng 20/7/2017, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 88.560 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái; đã khởi tố hơn 1.100 vụ đối với 1.372 đối tượng.

Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ 389 Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

(Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, BCĐ 389 Quốc gia xác định, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình, phương án tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; xác lập các chuyên đề, chuyên án đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: 6 tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm trọng điểm tại địa bàn, lĩnh vực quản lý để tổ chức phối hợp bắt giữ bảo đảm kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư trưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ 389 Quốc gia.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trên cơ sở ý kiến của BCĐ 389 Quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp về quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm của tỉnh. Trong đó, chú ý quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng 20/7/2017, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 88.560 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái; đã khởi tố hơn 1.100 vụ đối với 1.372 đối tượng.

Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ 389 Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

(Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, BCĐ 389 Quốc gia xác định, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình, phương án tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; xác lập các chuyên đề, chuyên án đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: 6 tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm trọng điểm tại địa bàn, lĩnh vực quản lý để tổ chức phối hợp bắt giữ bảo đảm kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư trưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ 389 Quốc gia.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trên cơ sở ý kiến của BCĐ 389 Quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp về quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm của tỉnh. Trong đó, chú ý quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên