Sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa | Tháng Chín 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 18-9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu nhằm giảm số lượng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách, đồng thời góp phần giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu từ nay đến hết ngày 30-6-2018 toàn tỉnh giảm từ 1.200 – 1.300 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.

UBND tỉnh yêu cầu việc sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp với thực trạng, đặc điểm, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc của mỗi địa phương, đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; khuyến khích sáp nhập các thôn để thành lập thôn, tổ dân phố mới mà trước đây là làng truyền thống ở các địa phương. Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; quá trình thành lập thôn, tổ dân phố phải theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch…

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 18-9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu nhằm giảm số lượng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách, đồng thời góp phần giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu từ nay đến hết ngày 30-6-2018 toàn tỉnh giảm từ 1.200 – 1.300 thôn, tổ dân phố so với hiện nay.

UBND tỉnh yêu cầu việc sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp với thực trạng, đặc điểm, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc của mỗi địa phương, đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; khuyến khích sáp nhập các thôn để thành lập thôn, tổ dân phố mới mà trước đây là làng truyền thống ở các địa phương. Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; quá trình thành lập thôn, tổ dân phố phải theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch…

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên