Quảng Ngãi ủy quyền cho cấp huyện đấu giá, cấp phép khai thác cát sỏi | Tháng Tám 7, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Nhằm tránh tình trạng xin cho cũng như hạn chế một số khó khăn trong quản lý khai thác khoáng sản thủ công, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông trên từng địa bàn.

Quảng Ngãi ủy quyền cho cấp huyện đấu giá, cấp phép khai thác cát sỏi

Tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức đấu giá, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Thời hạn ủy quyền cho UBND các huyện tổ chức đấu giá, quản lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp phép khai thác đá chẻ; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, quản lý cấp phép khai thác khoáng sản đến 30/9/2019.

Phạm vi ủy quyền đối với giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công là diện tích cấp phép khai thác dưới 1 ha, trữ lượng khai thác dưới 10.000m3/giấy phép và thời gian cấp phép khai thác không quá 6 tháng. Thời gian cấp phép khai thác được tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 30/9 hàng năm (không được gia hạn giấy phép khai thác).

Đối với cấp phép khai thác đá chẻ thủ công làm vật liệu xây dựng thông thường: diện tích cấp phép khai thác dưới 1 ha, trữ lượng khai thác dưới 1.000m3/năm và thời gian cấp phép khai thác không quá 2 năm (kể cả thời gian gia hạn).

UBND cấp huyện phải thực hiện thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và xét chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm về việc xác định vị trí khu vực khai thác, xác nhận trữ lượng khoáng sản đấu giá, trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Hà Xuyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Nhằm tránh tình trạng xin cho cũng như hạn chế một số khó khăn trong quản lý khai thác khoáng sản thủ công, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông trên từng địa bàn.

Quảng Ngãi ủy quyền cho cấp huyện đấu giá, cấp phép khai thác cát sỏi

Tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức đấu giá, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Thời hạn ủy quyền cho UBND các huyện tổ chức đấu giá, quản lý, cấp phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp phép khai thác đá chẻ; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, quản lý cấp phép khai thác khoáng sản đến 30/9/2019.

Phạm vi ủy quyền đối với giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi; khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công là diện tích cấp phép khai thác dưới 1 ha, trữ lượng khai thác dưới 10.000m3/giấy phép và thời gian cấp phép khai thác không quá 6 tháng. Thời gian cấp phép khai thác được tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 30/9 hàng năm (không được gia hạn giấy phép khai thác).

Đối với cấp phép khai thác đá chẻ thủ công làm vật liệu xây dựng thông thường: diện tích cấp phép khai thác dưới 1 ha, trữ lượng khai thác dưới 1.000m3/năm và thời gian cấp phép khai thác không quá 2 năm (kể cả thời gian gia hạn).

UBND cấp huyện phải thực hiện thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và xét chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm về việc xác định vị trí khu vực khai thác, xác nhận trữ lượng khoáng sản đấu giá, trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Hà Xuyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên