Quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy tại Khu Kinh tế Nghi Sơn | Tháng Tám 5, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Là địa bàn có khối lượng lớn nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị sản xuất và phục vụ sản xuất, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Vì vậy, để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như tính mạng người lao động, thời gian qua, công tác PCCC tại KKTNS luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.

Theo đánh giá của Cảnh sát PCCC tỉnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại KKTNS là rất cao do nhà xưởng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hầu hết đều làm bằng kết cấu sườn sắt, mái tôn có giới hạn chịu lửa thấp, dễ bị sụp đổ khi xảy ra cháy; diện tích lớn, trong nhà xưởng thường bố trí kho, phòng làm việc, nhưng giữa các bộ phận này không có tường ngăn cháy. Nhiều nhà xưởng được các công ty đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng sẵn để cho thuê nhưng chưa biết được tính chất hoạt động của cơ sở nên khi khai thác sử dụng, hệ thống PCCC thường không phù hợp với công năng của từng ngành, nghề, do đó, khi có cháy xảy ra không được phát hiện kịp thời và chữa cháy kém hiệu quả. Nhận thức về công tác PCCC của một bộ phận người đứng đầu các cơ sở còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và duy trì phong trào PCCC tại cơ sở. Việc chấp hành các quy định của pháp luật tại một số cơ sở còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; đội PCCC hoạt động chưa hiệu quả; công tác tự kiểm tra an toàn PCCC chưa thật sự quan tâm. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC ở các cơ sở trong khu công nghiệp (KCN) thì hầu hết là kiêm nhiệm chưa có lực lượng PCCC chuyên trách; trang thiết bị PCCC đa số chưa đảm bảo cho công tác chữa cháy tại chỗ…

Để bảo đảm an toàn về PCCC ở KKTNS, phục vụ đắc lực cho việc ổn định sản xuất của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, thời gian qua, Cảnh sát PCCC tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tham mưu cho UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý KKTNS và các KCN ban hành các văn bản chỉ đạo về PCCC; thường xuyên tiến hành điều tra cơ bản, rà soát các cơ sở trong KKT, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý Nhà nước về công tác PCCC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đến từng tổ chức, doanh nghiệp, từng cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn KKT; xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; tập trung kiểm tra an toàn PCCC theo chuyên ngành, chuyên đề, cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ; tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH. Tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện, trang bị phương tiện đầy đủ cho lực lượng PCCC cơ sở; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy và nguồn nước chữa cháy, đảm bảo đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại chỗ nếu có tình huống cháy, nổ xảy ra. Chỉ tính trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh đã mở 30 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hàng nghìn đội viên đội PCCC cơ sở tham gia; kiểm tra an toàn PCCC hơn 2.000 lượt, kiến nghị hàng nghìn sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC; xử lý vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn PCCC tại KKTNS, thời gian tới Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ  tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, đặc biệt là cán bộ, công nhân thi công, làm việc trong các khu vực nguy hiểm cháy nổ. Thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng cảnh sát PCCC, trọng tâm là công tác nắm tình hình địa bàn, cơ sở, rà soát phân loại cơ sở quản lý về PCCC, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH để khắc phục kịp thời; làm tốt công tác phòng ngừa gắn với việc kiên quyết kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm. Phối hợp với Ban Quản lý KKTNS và các KCN nắm bắt kịp thời cơ sở mới phát sinh, công trình cải tạo, sửa chữa thay đổi công năng hoạt động hoặc công trình xây mới, từ đó hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác PCCC theo đúng quy định. Tuy nhiên, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của lực lượng PCCC, các doanh nghiệp hoạt động trong KKT phải tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót và khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định PCCC. Đồng thời, kiện toàn tổ chức lực lượng PCCC của cơ sở, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. Rà soát, củng cố và xây dựng mới các đội PCCC cơ sở theo quy định của Luật PCCC, nhất là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy và tăng cường trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục xây dựng và củng cố phương án chữa cháy đối với tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Hàng năm, tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn có huy động nhiều lực lượng tham gia.

.Bài và ảnh: Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Là địa bàn có khối lượng lớn nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị sản xuất và phục vụ sản xuất, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Vì vậy, để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như tính mạng người lao động, thời gian qua, công tác PCCC tại KKTNS luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.

Theo đánh giá của Cảnh sát PCCC tỉnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại KKTNS là rất cao do nhà xưởng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hầu hết đều làm bằng kết cấu sườn sắt, mái tôn có giới hạn chịu lửa thấp, dễ bị sụp đổ khi xảy ra cháy; diện tích lớn, trong nhà xưởng thường bố trí kho, phòng làm việc, nhưng giữa các bộ phận này không có tường ngăn cháy. Nhiều nhà xưởng được các công ty đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng sẵn để cho thuê nhưng chưa biết được tính chất hoạt động của cơ sở nên khi khai thác sử dụng, hệ thống PCCC thường không phù hợp với công năng của từng ngành, nghề, do đó, khi có cháy xảy ra không được phát hiện kịp thời và chữa cháy kém hiệu quả. Nhận thức về công tác PCCC của một bộ phận người đứng đầu các cơ sở còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và duy trì phong trào PCCC tại cơ sở. Việc chấp hành các quy định của pháp luật tại một số cơ sở còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; đội PCCC hoạt động chưa hiệu quả; công tác tự kiểm tra an toàn PCCC chưa thật sự quan tâm. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC ở các cơ sở trong khu công nghiệp (KCN) thì hầu hết là kiêm nhiệm chưa có lực lượng PCCC chuyên trách; trang thiết bị PCCC đa số chưa đảm bảo cho công tác chữa cháy tại chỗ…

Để bảo đảm an toàn về PCCC ở KKTNS, phục vụ đắc lực cho việc ổn định sản xuất của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, thời gian qua, Cảnh sát PCCC tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tham mưu cho UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý KKTNS và các KCN ban hành các văn bản chỉ đạo về PCCC; thường xuyên tiến hành điều tra cơ bản, rà soát các cơ sở trong KKT, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý Nhà nước về công tác PCCC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đến từng tổ chức, doanh nghiệp, từng cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn KKT; xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; tập trung kiểm tra an toàn PCCC theo chuyên ngành, chuyên đề, cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ; tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH. Tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện, trang bị phương tiện đầy đủ cho lực lượng PCCC cơ sở; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy và nguồn nước chữa cháy, đảm bảo đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại chỗ nếu có tình huống cháy, nổ xảy ra. Chỉ tính trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh đã mở 30 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hàng nghìn đội viên đội PCCC cơ sở tham gia; kiểm tra an toàn PCCC hơn 2.000 lượt, kiến nghị hàng nghìn sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC; xử lý vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn PCCC tại KKTNS, thời gian tới Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ  tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, đặc biệt là cán bộ, công nhân thi công, làm việc trong các khu vực nguy hiểm cháy nổ. Thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng cảnh sát PCCC, trọng tâm là công tác nắm tình hình địa bàn, cơ sở, rà soát phân loại cơ sở quản lý về PCCC, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH để khắc phục kịp thời; làm tốt công tác phòng ngừa gắn với việc kiên quyết kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm. Phối hợp với Ban Quản lý KKTNS và các KCN nắm bắt kịp thời cơ sở mới phát sinh, công trình cải tạo, sửa chữa thay đổi công năng hoạt động hoặc công trình xây mới, từ đó hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác PCCC theo đúng quy định. Tuy nhiên, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của lực lượng PCCC, các doanh nghiệp hoạt động trong KKT phải tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót và khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định PCCC. Đồng thời, kiện toàn tổ chức lực lượng PCCC của cơ sở, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. Rà soát, củng cố và xây dựng mới các đội PCCC cơ sở theo quy định của Luật PCCC, nhất là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy và tăng cường trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục xây dựng và củng cố phương án chữa cháy đối với tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Hàng năm, tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn có huy động nhiều lực lượng tham gia.

.Bài và ảnh: Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,