Phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở xã Thạch Lâm | Tháng Mười Một 10, 2017

(Chính trị) - (THO) - Xã Thạch Lâm (Thạch Thành) là địa bàn có nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) vì có đường Hồ Chí Minh chạy qua và giáp ranh với xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có 2.383 ha rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), tạo áp lực cao trong việc bảo đảm  an ninh rừng.

Xác định tầm quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn xã, ngay từ đầu năm 2017 ban công an xã đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã Thạch Lâm có chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT, an ninh xã hội (ANXH), bài trừ các tệ nạn xã hội ngay tại các thôn, xóm, cụm dân cư; tập trung rà soát, phân loại, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, không để phát sinh đơn, thư vượt cấp. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp súng săn và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân không vượt cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đặc biệt, những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, Thông tư 23 của Bộ Công an về “Xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về ANTT” củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, xã đã thành lập được 7 tổ ANTT, 23 tổ ANXH, với trên 76 thành viên. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra vũ trang, rà soát các tụ điểm phức tạp về ANTT, thực hiện hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; các phong trào “Vì bình yên cuộc sống”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, làng văn hóa, gia đình văn hóa; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng xã, thôn bình yên – văn hóa, trường học an toàn về ANTT… Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội;  phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát an ninh rừng đặc dụng trên địa bàn xã. Qua đó, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực trong phong trào đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Vì vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn xã luôn ổn định, góp phần đem lại  cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho người dân.

. Bài và ảnh: Khánh Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - (THO) - Xã Thạch Lâm (Thạch Thành) là địa bàn có nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) vì có đường Hồ Chí Minh chạy qua và giáp ranh với xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có 2.383 ha rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), tạo áp lực cao trong việc bảo đảm  an ninh rừng.

Xác định tầm quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn xã, ngay từ đầu năm 2017 ban công an xã đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã Thạch Lâm có chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT, an ninh xã hội (ANXH), bài trừ các tệ nạn xã hội ngay tại các thôn, xóm, cụm dân cư; tập trung rà soát, phân loại, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, không để phát sinh đơn, thư vượt cấp. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp súng săn và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân không vượt cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đặc biệt, những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, Thông tư 23 của Bộ Công an về “Xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về ANTT” củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, xã đã thành lập được 7 tổ ANTT, 23 tổ ANXH, với trên 76 thành viên. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra vũ trang, rà soát các tụ điểm phức tạp về ANTT, thực hiện hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; các phong trào “Vì bình yên cuộc sống”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, làng văn hóa, gia đình văn hóa; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng xã, thôn bình yên – văn hóa, trường học an toàn về ANTT… Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội;  phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát an ninh rừng đặc dụng trên địa bàn xã. Qua đó, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực trong phong trào đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Vì vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn xã luôn ổn định, góp phần đem lại  cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho người dân.

. Bài và ảnh: Khánh Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên