Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Chư Sê làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng | Tháng Mười Một 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Vừa qua, UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã phát hiện ông Nguyễn Đình Viên (Trưởng phòng TN-MT huyện) làm thất thoát 1,98 tỷ đồng. Phòng TN-MT huyện Chư Sê có 6 dự án chưa thể quyết toán tại 5 xã trên địa bàn huyện, đang gây thất thoát 8,8 tỷ đồng.

Theo kết luận số 196/KL UBND “Về kết quả kiểm tra các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chư Sê từ năm 2010 đến 2016” của UBND huyện Chư Sê, Phòng TN-MT huyện Chư Sê lập hợp đồng kinh tế với 2 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 xã Ia Bá và Ia Glai (huyện Chư Sê).

Thay vì thanh toán 30% sau khi hợp đồng đã ký kết và thanh toán không quá 70% (kể cả lần 1) của khối lượng diện tích đo đạc đã nghiệm thu, sau đó sẽ thanh toán 100% khi toàn bộ dự án hoàn thành, khi dự án chưa hoàn thành, Phòng TN-MT huyện Chư Sê đã “sốt sắng” thanh toán cho đơn vị nhận thầu 100% kinh phí, gây thất thoát gần 991 triệu đồng.

Ngoài ra, với vai trò là Trưởng phòng, ông Nguyễn Đình Viên còn gây thất thoát tại 6 dự án khác với số tiền 922 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Phòng TN-MT huyện Chư Sê thanh toán cho đơn vị nhận thầu sai quy định là 1,98 tỷ đồng.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Sê làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Sê

Từ năm 2011-2016, Phòng TN-MT huyện Chư Sê mới quyết toán được 3/9 dự án đo đạc, lập bản đồ tài chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc quyết toán này không đảm bảo các quy định của Nhà nước về thủ tục thanh toán.

Cụ thể, 6 dự án chưa thể quyết toán tại 5 xã Hbông (năm 2011), Ia Hlốp, Ia Glai, Ia Pal, Al Bá, Hbông (năm 2015) đang gây thất thoát 8,8 tỷ đồng. Tổng số tiền sai phạm của ông Viên và Phòng TN-MT huyện Chư Sê phải thu hồi và quyết toán là hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù UBND huyện Chư Sê đã cấp đủ kinh phí thực hiện các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Phòng TN-MT, trực tiếp là ông Nguyễn Đình Viên với vai trò là trưởng phòng trực tiếp triển khai đạt hiệu quả thấp, không xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai cho địa phương, khiến nhân dân thiệt thòi.

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Đình Viên thu hồi số tiền thất thoát hơn 1,983 tỷ đồng trước ngày 6/11. Đồng thời, yêu cầu Phòng TN-MT Chư Sê phải quyết toán số tiền 8,8 tỷ đồng trước ngày 31/12. Nếu không sẽ xử lý trách nhiệm, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Đình Viên vẫn chưa khắc phục.

Hiện, UBND huyện Chư Sê đã chuyển hồ sơ liên quan tới cá nhân ông Viên và Phòng TN-MT huyện Chư Sê sang Công an huyện, đề nghị điều tra.

Phạm Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Vừa qua, UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã phát hiện ông Nguyễn Đình Viên (Trưởng phòng TN-MT huyện) làm thất thoát 1,98 tỷ đồng. Phòng TN-MT huyện Chư Sê có 6 dự án chưa thể quyết toán tại 5 xã trên địa bàn huyện, đang gây thất thoát 8,8 tỷ đồng.

Theo kết luận số 196/KL UBND “Về kết quả kiểm tra các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chư Sê từ năm 2010 đến 2016” của UBND huyện Chư Sê, Phòng TN-MT huyện Chư Sê lập hợp đồng kinh tế với 2 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 xã Ia Bá và Ia Glai (huyện Chư Sê).

Thay vì thanh toán 30% sau khi hợp đồng đã ký kết và thanh toán không quá 70% (kể cả lần 1) của khối lượng diện tích đo đạc đã nghiệm thu, sau đó sẽ thanh toán 100% khi toàn bộ dự án hoàn thành, khi dự án chưa hoàn thành, Phòng TN-MT huyện Chư Sê đã “sốt sắng” thanh toán cho đơn vị nhận thầu 100% kinh phí, gây thất thoát gần 991 triệu đồng.

Ngoài ra, với vai trò là Trưởng phòng, ông Nguyễn Đình Viên còn gây thất thoát tại 6 dự án khác với số tiền 922 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Phòng TN-MT huyện Chư Sê thanh toán cho đơn vị nhận thầu sai quy định là 1,98 tỷ đồng.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Sê làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Sê

Từ năm 2011-2016, Phòng TN-MT huyện Chư Sê mới quyết toán được 3/9 dự án đo đạc, lập bản đồ tài chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc quyết toán này không đảm bảo các quy định của Nhà nước về thủ tục thanh toán.

Cụ thể, 6 dự án chưa thể quyết toán tại 5 xã Hbông (năm 2011), Ia Hlốp, Ia Glai, Ia Pal, Al Bá, Hbông (năm 2015) đang gây thất thoát 8,8 tỷ đồng. Tổng số tiền sai phạm của ông Viên và Phòng TN-MT huyện Chư Sê phải thu hồi và quyết toán là hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù UBND huyện Chư Sê đã cấp đủ kinh phí thực hiện các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Phòng TN-MT, trực tiếp là ông Nguyễn Đình Viên với vai trò là trưởng phòng trực tiếp triển khai đạt hiệu quả thấp, không xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai cho địa phương, khiến nhân dân thiệt thòi.

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Đình Viên thu hồi số tiền thất thoát hơn 1,983 tỷ đồng trước ngày 6/11. Đồng thời, yêu cầu Phòng TN-MT Chư Sê phải quyết toán số tiền 8,8 tỷ đồng trước ngày 31/12. Nếu không sẽ xử lý trách nhiệm, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Đình Viên vẫn chưa khắc phục.

Hiện, UBND huyện Chư Sê đã chuyển hồ sơ liên quan tới cá nhân ông Viên và Phòng TN-MT huyện Chư Sê sang Công an huyện, đề nghị điều tra.

Phạm Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,