Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh | Tháng Mười 12, 2017

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Phấn đấu 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp hiểu biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; từ 65 đến 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra, cũng như hiểu biết về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; 60% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà; 85% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc là trong khuôn viên trường học; ít nhất 20 trường THCS, 20 trường THPT, 3 trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và 20 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc là trong khuôn viên trường học và khu vực trong nhà; 100% bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc; ít nhất 50% các công ty vận tải hành khách, 2 nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh và hàng nghìn giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ y tế thôn/bản, công nhân và nhân dân, cán bộ thuộc bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế được tập huấn về tác thuốc lá…

Tổng nguồn kinh phí thực hiện là hơn 4,2 tỷ đồng, được trích từ nguồn hỗ trợ của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Trung ương và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Phấn đấu 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp hiểu biết về quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; từ 65 đến 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra, cũng như hiểu biết về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; 60% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà; 85% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc là trong khuôn viên trường học; ít nhất 20 trường THCS, 20 trường THPT, 3 trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và 20 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc là trong khuôn viên trường học và khu vực trong nhà; 100% bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc; ít nhất 50% các công ty vận tải hành khách, 2 nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh và hàng nghìn giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ y tế thôn/bản, công nhân và nhân dân, cán bộ thuộc bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế được tập huấn về tác thuốc lá…

Tổng nguồn kinh phí thực hiện là hơn 4,2 tỷ đồng, được trích từ nguồn hỗ trợ của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Trung ương và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên