Phó Thủ tướng: Chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo! | Tháng Mười 12, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo!

Chiều nay (12/10), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia – tham dự Lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ nhất năm 2017. Phó Thủ tướng chúc mừng 24 tác giả có tác phẩm đã đạt giải, 2 tập thể có nhiều bài dự thi.

Theo Phó Thủ tướng, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, luôn được cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm và tập trung thực hiện.

Phó Thủ tướng: Chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo!
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí về công tác giảm nghèo

Trong suốt 30 năm đổi mới, phát triển và hội nhập, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tích nổi bật về xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm mạnh từ trên 58% năm 1993 xuống còn khoảng 7% theo chuẩn đa chiều vào năm 2017 (nếu theo chuẩn cũ thì năm 2015 đã giảm còn khoảng 4,5%).

“Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong Mục tiêu Thiên niên kỷ chúng ta hoàn thành trước thời hạn, được Liên Hợp quốc ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, coi Việt Nam là một điểm sáng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên toàn cầu” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, chúng ta đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, thường xuyên hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, từ năm 2017 chúng ta triển khai chính sách giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, chú trọng bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin.

“Tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích cộng đồng cùng tham gia, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện; chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo” – Phó Thủ tướng nói.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội, các cấp, các ngành, nhân dân cả nước, nhất là người nghèo, có sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên – những người thường xuyên, trực tiếp đưa thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, những mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến cũng như những vấn đề bức xúc về công tác giảm nghèo, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội theo chủ trương “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, ngày 16/10 tới, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho công tác giảm nghèo tại Hà Nội để kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Châu Như Quỳnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo!

Chiều nay (12/10), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia – tham dự Lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ nhất năm 2017. Phó Thủ tướng chúc mừng 24 tác giả có tác phẩm đã đạt giải, 2 tập thể có nhiều bài dự thi.

Theo Phó Thủ tướng, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, luôn được cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm và tập trung thực hiện.

Phó Thủ tướng: Chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo!
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí về công tác giảm nghèo

Trong suốt 30 năm đổi mới, phát triển và hội nhập, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tích nổi bật về xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm mạnh từ trên 58% năm 1993 xuống còn khoảng 7% theo chuẩn đa chiều vào năm 2017 (nếu theo chuẩn cũ thì năm 2015 đã giảm còn khoảng 4,5%).

“Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong Mục tiêu Thiên niên kỷ chúng ta hoàn thành trước thời hạn, được Liên Hợp quốc ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, coi Việt Nam là một điểm sáng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên toàn cầu” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, chúng ta đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, thường xuyên hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, từ năm 2017 chúng ta triển khai chính sách giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, chú trọng bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, thông tin.

“Tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích cộng đồng cùng tham gia, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện; chú trọng các giải pháp để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo” – Phó Thủ tướng nói.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội, các cấp, các ngành, nhân dân cả nước, nhất là người nghèo, có sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên – những người thường xuyên, trực tiếp đưa thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, những mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến cũng như những vấn đề bức xúc về công tác giảm nghèo, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội theo chủ trương “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, ngày 16/10 tới, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho công tác giảm nghèo tại Hà Nội để kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Châu Như Quỳnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên