Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nghe báo cáo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020. | Tháng Bảy 10, 2017

(Chính trị) - Sáng ngày 07/7/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2016, Chỉ số CPI của tỉnh còn nhiều hạn chế, chỉ đạt 58,54 điểm, đứng thứ 31 cả nước. Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình hành động trong giai đoạn 2017 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nghe báo cáo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Dự thảo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và chất lượng thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; phấn đấu cải thiện điểm số; vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong tốp 10 cả nước và đứng thứ 6 vào năm 2020, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia giai đoạn 2017 – 2020.

Nhiệm vụ chủ yếu của dự thảo đề ra tập trung vào 2 trọng tâm, gồm: Tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số của các chỉ số có trọng số lớn trong Chỉ số CPI (Tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động có tổng trọng số chiếm 60%); Tập trung cải thiện và nâng cao điểm số của các chỉ số đứng thứ hạng thấp (Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền và tính thiết chế pháp lý).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nghe báo cáo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh; các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh phải chung tay nỗ lực cùng cải thiện điểm số, vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu đưa Thanh Hóa vào trong tốp 10 cả nước và đứng thứ 6 vào năm 2020, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia giai đoạn 2017 – 2020. Để làm được điều đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh phải nghiên cứu kỹ và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020 khi chính thức được thông qua.

Về nội dung của dự thảo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020, đồng chí yêu cầu bản dự thảo cần đi sâu phân tích và làm rõ từng chỉ số thành phần; có hướng dẫn cụ thể cho các sở, ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả từng chỉ số. Các địa phương căn cứ vào chương trình hành động của tỉnh, phải xây dựng chương trình hành động riêng cho địa phương mình, gửi về Sở kế hoạch thẩm định trước 15/7/2017. Các sở, ngành, đơn vị tiếp tục gửi ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo chương trình hành động chung của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và hoàn thiện lại bản dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng ngày 07/7/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2016, Chỉ số CPI của tỉnh còn nhiều hạn chế, chỉ đạt 58,54 điểm, đứng thứ 31 cả nước. Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình hành động trong giai đoạn 2017 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nghe báo cáo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Dự thảo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và chất lượng thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; phấn đấu cải thiện điểm số; vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong tốp 10 cả nước và đứng thứ 6 vào năm 2020, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia giai đoạn 2017 – 2020.

Nhiệm vụ chủ yếu của dự thảo đề ra tập trung vào 2 trọng tâm, gồm: Tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số của các chỉ số có trọng số lớn trong Chỉ số CPI (Tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động có tổng trọng số chiếm 60%); Tập trung cải thiện và nâng cao điểm số của các chỉ số đứng thứ hạng thấp (Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền và tính thiết chế pháp lý).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nghe báo cáo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh; các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh phải chung tay nỗ lực cùng cải thiện điểm số, vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu đưa Thanh Hóa vào trong tốp 10 cả nước và đứng thứ 6 vào năm 2020, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia giai đoạn 2017 – 2020. Để làm được điều đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh phải nghiên cứu kỹ và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020 khi chính thức được thông qua.

Về nội dung của dự thảo Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020, đồng chí yêu cầu bản dự thảo cần đi sâu phân tích và làm rõ từng chỉ số thành phần; có hướng dẫn cụ thể cho các sở, ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả từng chỉ số. Các địa phương căn cứ vào chương trình hành động của tỉnh, phải xây dựng chương trình hành động riêng cho địa phương mình, gửi về Sở kế hoạch thẩm định trước 15/7/2017. Các sở, ngành, đơn vị tiếp tục gửi ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo chương trình hành động chung của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và hoàn thiện lại bản dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên