Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh. | Tháng Chín 19, 2017

(Chính trị) - Ngày 07/9/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra và làm việc tại Công ty CP Đầu tư khoáng sản AMD Group cùng một số cơ sở sản xuất, chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và khu vực núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc.

Sau khi đi kiểm tra tình hình hoạt động, khai thác, chế biến các sản phẩm từ đá tại Công ty CP Đầu tư khoáng sản AMD Group cùng một số cơ sở sản xuất, chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và khu vực núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh về tiềm năng thế mạnh của tài nguyên đá trên địa bàn tỉnh đã, đang và sẽ góp phần mạnh mẽ vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra

tình hình hoạt động tại một số cơ sở khai thác đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Để quản lý tốt tài nguyên đá trong thời gian tới, đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương có tài nguyên đá trong tỉnh, Hiệp hội đá Thanh Hóa cùng các doanh nghiệp khai thác, chế biến các sản phẩm từ đá tổ chức Hội nghị đánh giá lại trữ lượng tài nguyên đá trên địa bàn tỉnh, phổ biến quán triệt công tác khai thác, tận thu có hiệu quả các sản phẩm từ đá cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đá.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên đá, phải đề nghị các doanh nghiệp cam kết tiến hành khai thác, chế biến đá bằng công nghệ hiện đại, tận thu các sản phẩm từ đá. Không sử dụng mìn để khai thác đá, tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đá như đã tồn tại trước kia. Nếu doanh nghiệp nào không đáp ứng được yêu cầu đề ra hoặc có dấu hiệu bán lại vùng mỏ đã được cấp phép phải kiên quyết thu hồi giấy phép. Các doanh nghiệp đang xin cấp phép khai thác, ngoài việc đáp ứng đủ các tiêu chí, yêu cầu chuyên môn; phải chứng minh đủ năng lực tài chính, có máy móc công nghệ khai thác hiện đại, không sử dụng mìn trong khai thác… mới được xem xét cấp phép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Công ty CP Đầu tư khoáng sản AMD Group cùng một số cơ sở sản xuất, chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và khu vực núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Đồng chí đánh giá cao việc các đơn vị này đã tiên phong ứng dụng những công nghệ mới trong khai thác, chế biến các sản phẩm từ đá. Đồng chí lưu ý các đơn vị này, bên cạnh việc kinh doanh phải hết sức chú trọng đến vấn đề môi trường và an toàn lao động trong khai thác, sản xuất. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương sớm thi công tuyến đường vận chuyển đá cho riêng mình, tránh tình trạng làm hư hỏng các tuyến đường dân sinh hiện có của địa phương. Về việc nổ mìn làm đường lên núi để lắp đặt dây chuyền khai thác đá, phải có sự thẩm định đồng ý chấp thuận của Sở Công Thương và sự giám sát của chính quyền địa phương sở tại.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Ngày 07/9/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra và làm việc tại Công ty CP Đầu tư khoáng sản AMD Group cùng một số cơ sở sản xuất, chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và khu vực núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc.

Sau khi đi kiểm tra tình hình hoạt động, khai thác, chế biến các sản phẩm từ đá tại Công ty CP Đầu tư khoáng sản AMD Group cùng một số cơ sở sản xuất, chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và khu vực núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh về tiềm năng thế mạnh của tài nguyên đá trên địa bàn tỉnh đã, đang và sẽ góp phần mạnh mẽ vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra

tình hình hoạt động tại một số cơ sở khai thác đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Để quản lý tốt tài nguyên đá trong thời gian tới, đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương có tài nguyên đá trong tỉnh, Hiệp hội đá Thanh Hóa cùng các doanh nghiệp khai thác, chế biến các sản phẩm từ đá tổ chức Hội nghị đánh giá lại trữ lượng tài nguyên đá trên địa bàn tỉnh, phổ biến quán triệt công tác khai thác, tận thu có hiệu quả các sản phẩm từ đá cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đá.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên đá, phải đề nghị các doanh nghiệp cam kết tiến hành khai thác, chế biến đá bằng công nghệ hiện đại, tận thu các sản phẩm từ đá. Không sử dụng mìn để khai thác đá, tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đá như đã tồn tại trước kia. Nếu doanh nghiệp nào không đáp ứng được yêu cầu đề ra hoặc có dấu hiệu bán lại vùng mỏ đã được cấp phép phải kiên quyết thu hồi giấy phép. Các doanh nghiệp đang xin cấp phép khai thác, ngoài việc đáp ứng đủ các tiêu chí, yêu cầu chuyên môn; phải chứng minh đủ năng lực tài chính, có máy móc công nghệ khai thác hiện đại, không sử dụng mìn trong khai thác… mới được xem xét cấp phép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Công ty CP Đầu tư khoáng sản AMD Group cùng một số cơ sở sản xuất, chế biến đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và khu vực núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Đồng chí đánh giá cao việc các đơn vị này đã tiên phong ứng dụng những công nghệ mới trong khai thác, chế biến các sản phẩm từ đá. Đồng chí lưu ý các đơn vị này, bên cạnh việc kinh doanh phải hết sức chú trọng đến vấn đề môi trường và an toàn lao động trong khai thác, sản xuất. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương sớm thi công tuyến đường vận chuyển đá cho riêng mình, tránh tình trạng làm hư hỏng các tuyến đường dân sinh hiện có của địa phương. Về việc nổ mìn làm đường lên núi để lắp đặt dây chuyền khai thác đá, phải có sự thẩm định đồng ý chấp thuận của Sở Công Thương và sự giám sát của chính quyền địa phương sở tại.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên