Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì Hội nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. | Tháng Mười 11, 2017

(Chính trị) - Sáng ngày 02/10/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh chủ trì Hội nghị KH&CN tỉnh về tình hình hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát, các ủy viên Hội đồng KH&CN tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN – cơ quan Thường trực của Hội đồng KH&CN đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 25 Quyết định, 1 Kế hoạch để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về KH&CN vào thực tiễn của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm có 134 nhiệm vụ cấp tỉnh đang thực hiện và năm 2017 có 12 nhiệm vụ cấp quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Chất lượng tư vấn của Hội đồng khoa học chuyên ngành được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì Hội nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền –

 Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngoài ra, công tác thanh, kiểm tra về KH&CN được triển khai tích cực trên các lĩnh vực; việc tuyên truyền, phổ biến phục vụ sản xuất và đời sống cũng được chú ý; hoạt động KH&CN của các địa phương trong tỉnh được tăng cường, ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác quản lý công nghệ được tăng cường…

Phương hướng và nhiệm vụ hoạt động KH&CN 3 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng KH&CN đặt ra là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chương trình, văn bản pháp quy trong lĩnh vực KH&CN. Tổ chức tốt việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN trong kế hoạch năm 2017; tiếp tục triển khai tốt Đề án phát triển KH&CN tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tham gia các hội đồng tư vấn chuyên ngành về xác định nhiệm vụ, đánh giá thuyết minh, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền – Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao chất lượng hoạt động KH&CN của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, Hội đồng KH&CN tỉnh cần bám sát 8 chương trình trọng tâm KH&CN của tỉnh để thực hiện, triển khai các đề tài, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu mỗi ngành có đại diện là thành viên trong Hội đồng KH&CN tỉnh cần xem xét, xây dựng đề tài, nhiệm vụ từ chính hoạt động chuyên môn của đơn vị mình. Chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN tại địa phương trong tỉnh. Sở KH&CN là cơ quan Thường trực của Hội đồng KH&CN tỉnh cần phối hợp tốt với Sở Tài chính vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách hiện hành của nhà nước, giải quyết ổn thỏa vấn đề về kinh phí để các ngành, địa phương, đơn vị có thể triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp KH&CN vào thực tiễn một cách thuận lợi và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Hội đồng KH&CN tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến vào các nhiệm vụ cụ thể của 8 chương trình trọng tâm KH&CN tỉnh năm 2018. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ của chương trình ứng dụng KH&CN phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển ứng dụng công nghệ cao.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng ngày 02/10/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh chủ trì Hội nghị KH&CN tỉnh về tình hình hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát, các ủy viên Hội đồng KH&CN tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN – cơ quan Thường trực của Hội đồng KH&CN đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 25 Quyết định, 1 Kế hoạch để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về KH&CN vào thực tiễn của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm có 134 nhiệm vụ cấp tỉnh đang thực hiện và năm 2017 có 12 nhiệm vụ cấp quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Chất lượng tư vấn của Hội đồng khoa học chuyên ngành được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì Hội nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền –

 Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngoài ra, công tác thanh, kiểm tra về KH&CN được triển khai tích cực trên các lĩnh vực; việc tuyên truyền, phổ biến phục vụ sản xuất và đời sống cũng được chú ý; hoạt động KH&CN của các địa phương trong tỉnh được tăng cường, ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác quản lý công nghệ được tăng cường…

Phương hướng và nhiệm vụ hoạt động KH&CN 3 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng KH&CN đặt ra là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chương trình, văn bản pháp quy trong lĩnh vực KH&CN. Tổ chức tốt việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN trong kế hoạch năm 2017; tiếp tục triển khai tốt Đề án phát triển KH&CN tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tham gia các hội đồng tư vấn chuyên ngành về xác định nhiệm vụ, đánh giá thuyết minh, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền – Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao chất lượng hoạt động KH&CN của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, Hội đồng KH&CN tỉnh cần bám sát 8 chương trình trọng tâm KH&CN của tỉnh để thực hiện, triển khai các đề tài, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu mỗi ngành có đại diện là thành viên trong Hội đồng KH&CN tỉnh cần xem xét, xây dựng đề tài, nhiệm vụ từ chính hoạt động chuyên môn của đơn vị mình. Chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN tại địa phương trong tỉnh. Sở KH&CN là cơ quan Thường trực của Hội đồng KH&CN tỉnh cần phối hợp tốt với Sở Tài chính vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách hiện hành của nhà nước, giải quyết ổn thỏa vấn đề về kinh phí để các ngành, địa phương, đơn vị có thể triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp KH&CN vào thực tiễn một cách thuận lợi và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Hội đồng KH&CN tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến vào các nhiệm vụ cụ thể của 8 chương trình trọng tâm KH&CN tỉnh năm 2018. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ của chương trình ứng dụng KH&CN phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển ứng dụng công nghệ cao.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên