Phấn đấu xây dựng Quảng Hòa trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2020 | Tháng Mười 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Đảng bộ xã Quảng Hòa (Quảng Xương) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (20-10-1947 - 20-10-2017).

Trong 70 năm qua, trải qua 28 kỳ đại hội, Đảng bộ xã Quảng Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn xứng đáng là nhân tố quyết định trong tổ chức, lãnh đạo và thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của xã nhà trong từng thời kỳ cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Quảng Hòa từ một xã nghèo đã không ngừng vươn lên, từng bước phát triển theo hướng CNH, HĐH. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của xã đạt từ 14-15%; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2010-2017 đạt hơn 200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 dự kiến đạt 32 triệu đồng… Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, với sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, sự chủ động, tích cực của các tầng lớp nhân dân, năm 2015, xã Quảng Hòa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Tại lễ kỷ niệm, ban chấp hành đảng bộ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của đảng bộ và tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, ra sức thi đua nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Hòa trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2020.

.PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Đảng bộ xã Quảng Hòa (Quảng Xương) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (20-10-1947 - 20-10-2017).

Trong 70 năm qua, trải qua 28 kỳ đại hội, Đảng bộ xã Quảng Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn xứng đáng là nhân tố quyết định trong tổ chức, lãnh đạo và thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của xã nhà trong từng thời kỳ cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Quảng Hòa từ một xã nghèo đã không ngừng vươn lên, từng bước phát triển theo hướng CNH, HĐH. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của xã đạt từ 14-15%; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2010-2017 đạt hơn 200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 dự kiến đạt 32 triệu đồng… Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, với sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, sự chủ động, tích cực của các tầng lớp nhân dân, năm 2015, xã Quảng Hòa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Tại lễ kỷ niệm, ban chấp hành đảng bộ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của đảng bộ và tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, ra sức thi đua nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Hòa trở thành xã kiểu mẫu vào năm 2020.

.PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên