Ông Trầm Bê vẫn còn nợ Sacombank tới… 43.000 tỷ đồng! | Tháng Tám 2, 2017

Ông Trầm Bê vẫn còn nợ Sacombank tới... 43.000 tỷ đồng!
Sacombank ước tính mất 3 năm để thu hồi hết 43.000 tỷ đồng nợ của ông Trầm Bê tại ngân hàng này.

Ông Trầm Bê nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực của Sacombank nhưng đã chấm dứt mọi hoạt động quản trị, điều hành tại đây vào hồi tháng 2/2017. Cùng với ông Bê, ông Phan Huy Khang – nguyên Tổng giám đốc Sacombank cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Sau đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank, ngày 3/7 vừa rồi, ông Khang cũng đã rời Hội đồng quản trị và thôi chức Tổng Giám đốc Sacombank.

Do đó, theo khẳng định của ông Dương Công Minh, sự kiện này chắc chắn không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng này.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Sacombank cũng tiết lộ thông tin: Ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại ngân hàng này, một là khoản nợ liên quan tới bất động sản khoảng 33.000 tỷ đồng và khoản nợ liên quan đến cổ phiếu khoảng 10.000 tỷ đồng.

“Tổng cộng ông Trầm Bê đang nợ Sacombank 43.000 tỷ đồng và tất cả khoản nợ này đều có tài sản bảo đảm”, ông Dương Công Minh nhấn mạnh.

Về khả năng thu hồi, ông Minh cho biết, hiện nay, HĐQT Sacombank đang tích cực thu hồi nợ. Theo định giá sơ bộ của Sacombank về tài sản đảm bảo của những khoản nợ nói trên của ông Trầm Bê thì các khoản nợ đều có khả năng thu hồi. “Cần khoảng 3 năm thì mới có thể thu hồi được hết số nợ này”, ông Minh nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo Sacombank, hiện tại ngân hàng này đang có khoảng 60.000 tỷ đồng nợ xấu. Sacombank đã quyết liệt xử lý nợ xấu và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ xử lý được khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 của Sacombank, gia đình ông Trầm Bê đang sở hữu 9,523% vốn điều lệ ngân hàng Sacombank với 179,3 triệu cổ phiếu STB. So với báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bê đã tăng thêm 2,75% (cuối năm 2015, gia đình ông Trầm Bê nắm giữ tổng cộng 6,773% cổ phần Sacombank).

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (2/8), cổ phiếu STB của Sacombank giảm giá 450 đồng, tương ứng giảm 3,5% còn 12.550 đồng/cổ phiếu. Theo đó, giá trị tài sản tính bằng cổ phiếu STB của ông Bê (cả trực tiếp và gián tiếp) khoảng hơn 2.250 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2015, khi thôi chức Phó Chủ tịch thường trực tại Sacombank, ông Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Sacombank, Southern Bank sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ cổ phần tại Sacombank, Southern Bank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên liên quan.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của cá nhân ông Bê.

Bích Diệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

Ông Trầm Bê vẫn còn nợ Sacombank tới... 43.000 tỷ đồng!
Sacombank ước tính mất 3 năm để thu hồi hết 43.000 tỷ đồng nợ của ông Trầm Bê tại ngân hàng này.

Ông Trầm Bê nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực của Sacombank nhưng đã chấm dứt mọi hoạt động quản trị, điều hành tại đây vào hồi tháng 2/2017. Cùng với ông Bê, ông Phan Huy Khang – nguyên Tổng giám đốc Sacombank cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Sau đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank, ngày 3/7 vừa rồi, ông Khang cũng đã rời Hội đồng quản trị và thôi chức Tổng Giám đốc Sacombank.

Do đó, theo khẳng định của ông Dương Công Minh, sự kiện này chắc chắn không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng này.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Sacombank cũng tiết lộ thông tin: Ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại ngân hàng này, một là khoản nợ liên quan tới bất động sản khoảng 33.000 tỷ đồng và khoản nợ liên quan đến cổ phiếu khoảng 10.000 tỷ đồng.

“Tổng cộng ông Trầm Bê đang nợ Sacombank 43.000 tỷ đồng và tất cả khoản nợ này đều có tài sản bảo đảm”, ông Dương Công Minh nhấn mạnh.

Về khả năng thu hồi, ông Minh cho biết, hiện nay, HĐQT Sacombank đang tích cực thu hồi nợ. Theo định giá sơ bộ của Sacombank về tài sản đảm bảo của những khoản nợ nói trên của ông Trầm Bê thì các khoản nợ đều có khả năng thu hồi. “Cần khoảng 3 năm thì mới có thể thu hồi được hết số nợ này”, ông Minh nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo Sacombank, hiện tại ngân hàng này đang có khoảng 60.000 tỷ đồng nợ xấu. Sacombank đã quyết liệt xử lý nợ xấu và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ xử lý được khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 của Sacombank, gia đình ông Trầm Bê đang sở hữu 9,523% vốn điều lệ ngân hàng Sacombank với 179,3 triệu cổ phiếu STB. So với báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bê đã tăng thêm 2,75% (cuối năm 2015, gia đình ông Trầm Bê nắm giữ tổng cộng 6,773% cổ phần Sacombank).

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (2/8), cổ phiếu STB của Sacombank giảm giá 450 đồng, tương ứng giảm 3,5% còn 12.550 đồng/cổ phiếu. Theo đó, giá trị tài sản tính bằng cổ phiếu STB của ông Bê (cả trực tiếp và gián tiếp) khoảng hơn 2.250 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2015, khi thôi chức Phó Chủ tịch thường trực tại Sacombank, ông Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Sacombank, Southern Bank sau khi nhận sáp nhập Southern Bank đối với toàn bộ cổ phần tại Sacombank, Southern Bank và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên liên quan.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của cá nhân ông Bê.

Bích Diệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên