Ninh Bình huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa hợp Luật Ngân sách | Tháng Mười Một 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Thanh tra Chính phủ phát hiện việc UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa phù hợp với Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách; chưa thực hiện xây dựng hạn mức vay của địa phương và lập kế hoạch vay, trả nợ cụ thể hàng năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc tiếp công dân của chủ tịch UBND một số huyện, thành phố ở tỉnh Ninh Bình chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, sau một số buổi tiếp dân định kỳ chưa có thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, ghi chép sổ sách chưa đầy đủ.

Một số sở, ngành chưa có phòng tiếp công dân riêng, việc tiếp công dân được bố trí chung với phòng cải cách một cửa, có sở chung với phòng thanh tra, nên còn nhẫm lần giữa tiếp dân để giải quyết khiếu nại tố cáo với tiếp dân giải quyết công việc thường xuyên.

Công tác khảo sát, nắm tình hình xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị còn hạn chế, một số lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… chưa làm được nhiều; chưa có nhiều vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra.

Việc thực hiện công khai kết luận thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc ở một số huyện, thành phố và sở ngành. Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của một số cơ quan, đơn vị ở tỉnh Ninh Bình chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về trình tự, thủ tục. Nhiều cán bộ, công chức thực hiện kê khai chưa đúng quy định. Một số đơn vị chưa thưc hiện trả lương qua tài khoản.

“Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên. Việc phát hiện, xử lý và thu hồi sài sản tham nhũng hiệu quả còn chưa cao. Việc bố trí lực lượng thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng ở địa phương còn mỏng”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Ninh Bình huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa hợp Luật Ngân sách
Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Ninhbinh.gov.vn).

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa phù hợp với Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách; chưa thực hiện xây dựng hạn mức vay của địa phương và lập kế hoạch vay, trả nợ cụ thể hàng năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn luật; chậm trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để phù hợp với các quy định mới ban hành.

Nguyên nhân dẫn đến các khuyết điểm nêu trên được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ là do nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan hành chính còn hạn chế. Một số đơn vị chưa làm tổ chức năng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND cùng cấp.

Bên cạnh đó, do năng lực của một số cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng còn yếu.

Cơ quan thanh tra khẳng định, để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành, Chánh thanh tra các cấp, các ngành.

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thử tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tỉnh Ninh Bình cũng cần giao Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở ngành thực hiện việc thanh tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án còn có những tồn tại, vi phạm (nội dung này Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và kết luận nên UBND tỉnh Ninh Bình cần nghiêm túc thực hiện theo kết luận); các dự án đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước, khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án nhưng chưa có kế hoạch vốn cụ thể, việc nợ đọng xây dựng cơ bản đối với chương trình nông thôn mới…

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Thanh tra Chính phủ phát hiện việc UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa phù hợp với Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách; chưa thực hiện xây dựng hạn mức vay của địa phương và lập kế hoạch vay, trả nợ cụ thể hàng năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc tiếp công dân của chủ tịch UBND một số huyện, thành phố ở tỉnh Ninh Bình chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, sau một số buổi tiếp dân định kỳ chưa có thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, ghi chép sổ sách chưa đầy đủ.

Một số sở, ngành chưa có phòng tiếp công dân riêng, việc tiếp công dân được bố trí chung với phòng cải cách một cửa, có sở chung với phòng thanh tra, nên còn nhẫm lần giữa tiếp dân để giải quyết khiếu nại tố cáo với tiếp dân giải quyết công việc thường xuyên.

Công tác khảo sát, nắm tình hình xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị còn hạn chế, một số lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… chưa làm được nhiều; chưa có nhiều vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra.

Việc thực hiện công khai kết luận thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc ở một số huyện, thành phố và sở ngành. Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của một số cơ quan, đơn vị ở tỉnh Ninh Bình chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về trình tự, thủ tục. Nhiều cán bộ, công chức thực hiện kê khai chưa đúng quy định. Một số đơn vị chưa thưc hiện trả lương qua tài khoản.

“Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên. Việc phát hiện, xử lý và thu hồi sài sản tham nhũng hiệu quả còn chưa cao. Việc bố trí lực lượng thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng ở địa phương còn mỏng”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Ninh Bình huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa hợp Luật Ngân sách
Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Ninhbinh.gov.vn).

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa phù hợp với Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách; chưa thực hiện xây dựng hạn mức vay của địa phương và lập kế hoạch vay, trả nợ cụ thể hàng năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn luật; chậm trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để phù hợp với các quy định mới ban hành.

Nguyên nhân dẫn đến các khuyết điểm nêu trên được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ là do nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan hành chính còn hạn chế. Một số đơn vị chưa làm tổ chức năng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND cùng cấp.

Bên cạnh đó, do năng lực của một số cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng còn yếu.

Cơ quan thanh tra khẳng định, để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành, Chánh thanh tra các cấp, các ngành.

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thử tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tỉnh Ninh Bình cũng cần giao Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở ngành thực hiện việc thanh tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án còn có những tồn tại, vi phạm (nội dung này Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và kết luận nên UBND tỉnh Ninh Bình cần nghiêm túc thực hiện theo kết luận); các dự án đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước, khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án nhưng chưa có kế hoạch vốn cụ thể, việc nợ đọng xây dựng cơ bản đối với chương trình nông thôn mới…

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên