Nhiều hoạt động xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không có tệ nạn xã hội | Tháng Tám 4, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc đưa nội dung giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vào chương trình giảng dạy trong các trường học.

Nhiều nội dung đa dạng, phong phú như lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vào phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có tệ nạn xã hội, không có ma túy. Ngoài ra, các nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động mít tinh, thi tìm hiểu về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; hội diễn văn nghệ, các buổi nói chuyện, chiếu video… thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Từ đầu năm đến tháng 7-2017 đã có trên 725.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh trong tỉnh được tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.
. Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc đưa nội dung giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vào chương trình giảng dạy trong các trường học.

Nhiều nội dung đa dạng, phong phú như lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vào phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có tệ nạn xã hội, không có ma túy. Ngoài ra, các nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động mít tinh, thi tìm hiểu về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; hội diễn văn nghệ, các buổi nói chuyện, chiếu video… thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Từ đầu năm đến tháng 7-2017 đã có trên 725.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh trong tỉnh được tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.
. Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên