“Nhắc nhở” Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ | Tháng Bảy 12, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về việc tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ.

Chiều 11/7, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thanh tra Chính phủ khẳng định Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định. Cụ thể, từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/9/2016, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp 34/45 lần (đạt trên 75%) và uỷ quyền cho Phó Chánh văn phòng và Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 3 lần.

Việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các sở ngành, huyện thị chưa được thường xuyên. Chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định.

Trong đó, huyện Đại Lộc tiếp 36/90 lần, huyện Hiệp Đức tiếp 44/90 lần, huyện Tiên Phước tiếp 66/90 lần, huyện Thăng Bình tiếp 29/90 lần, thị xã Điện Bàn tiếp 17/90 lần, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 8/45 lần.

"Nhắc nhở" Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ

(Tranh minh hoạ: Ngọc Diệp)

Riêng tại thành phố Tam Kỳ, huyện Phước Sơn, huyện Quế Sơn, huyện Duy Xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải việc tiếp dân định kỳ và thường xuyên được ghi chung vào một sổ, không ghi họ tên, chức vụ cán bộ tiếp công dân nên không xác định được việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương ở tỉnh Quảng Nam chưa được quan tâm, bồi dưỡng về nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong công tác này.

Một số kết luận thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế có giá trị lớn nhưng kết quả xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm thì không nhiều; chưa nêu đích danh tập thể, cá nhân phải được xem xét xử lý do có liên quan đến sai phạm. Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị xử lý hành chính của một số nơi còn xem nhẹ, chuyển xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm nên chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về việc tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ. Tăng cường công tác thanh trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung tại các huyện, thị và các sở ngành để chấn chỉnh và khắc phục, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đồng ý với kết luận thanh tra và giao UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và góp phần giữ gìn ổn định chính trị-xã hội của địa phương.

Thanh tra Chính phủ cho biết, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã khôi phục quyền lợi cho 185 cá nhân; kiến nghị và thu hồi cho nhà nước 333 triệu đồng, trên 31.000m2 đất; kiến nghị trả lại công dân trên 3 tỷ đồng, trên 12.500m2 đất. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 7 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện gần 14.000 đơn vị, cá nhân có sai phạm với số tiền trên 232 tỷ đồng và gần 9 triệu m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 111 tỷ đồng, trên 3 triệu m2 đất và xử lý khác trên 87 tỷ đồng, trên 5,8 triệu m2 đất. Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc, xử lý hành chính và kiểm điểm rút kinh nghiệm 318 tập thể, 269 cá nhân, trong đó đã xử lý khiển trách 5 tập thể, 32 cá nhân.

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về việc tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ.

Chiều 11/7, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thanh tra Chính phủ khẳng định Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định. Cụ thể, từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/9/2016, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp 34/45 lần (đạt trên 75%) và uỷ quyền cho Phó Chánh văn phòng và Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 3 lần.

Việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các sở ngành, huyện thị chưa được thường xuyên. Chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định.

Trong đó, huyện Đại Lộc tiếp 36/90 lần, huyện Hiệp Đức tiếp 44/90 lần, huyện Tiên Phước tiếp 66/90 lần, huyện Thăng Bình tiếp 29/90 lần, thị xã Điện Bàn tiếp 17/90 lần, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 8/45 lần.

"Nhắc nhở" Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ

(Tranh minh hoạ: Ngọc Diệp)

Riêng tại thành phố Tam Kỳ, huyện Phước Sơn, huyện Quế Sơn, huyện Duy Xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải việc tiếp dân định kỳ và thường xuyên được ghi chung vào một sổ, không ghi họ tên, chức vụ cán bộ tiếp công dân nên không xác định được việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương ở tỉnh Quảng Nam chưa được quan tâm, bồi dưỡng về nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong công tác này.

Một số kết luận thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế có giá trị lớn nhưng kết quả xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm thì không nhiều; chưa nêu đích danh tập thể, cá nhân phải được xem xét xử lý do có liên quan đến sai phạm. Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị xử lý hành chính của một số nơi còn xem nhẹ, chuyển xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm nên chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về việc tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ. Tăng cường công tác thanh trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung tại các huyện, thị và các sở ngành để chấn chỉnh và khắc phục, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đồng ý với kết luận thanh tra và giao UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và góp phần giữ gìn ổn định chính trị-xã hội của địa phương.

Thanh tra Chính phủ cho biết, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã khôi phục quyền lợi cho 185 cá nhân; kiến nghị và thu hồi cho nhà nước 333 triệu đồng, trên 31.000m2 đất; kiến nghị trả lại công dân trên 3 tỷ đồng, trên 12.500m2 đất. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 7 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện gần 14.000 đơn vị, cá nhân có sai phạm với số tiền trên 232 tỷ đồng và gần 9 triệu m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 111 tỷ đồng, trên 3 triệu m2 đất và xử lý khác trên 87 tỷ đồng, trên 5,8 triệu m2 đất. Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc, xử lý hành chính và kiểm điểm rút kinh nghiệm 318 tập thể, 269 cá nhân, trong đó đã xử lý khiển trách 5 tập thể, 32 cá nhân.

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên