Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. | Tháng Bảy 12, 2017

(Chính trị) - Tiếp tục chương trình kỳ họp, phiên họp ngày 11/7/2017, HĐND tỉnh đã thảo luận tại 5 tổ và họp phiên toàn thể tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tham gia góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ toạ kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đông đủ các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đã có 66 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại các tổ thảo luận. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Nhiều đại biểu cho rằng kỳ họp này có số lượng văn bản nhiều nhưng Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã có sự chuẩn bị rất công phu, chất lượng.

Các ý kiến thảo luận tại các tổ đã cơ bản nhất trí với báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh, song các đại biểu cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 12% là cao, tăng trưởng này được tính toán phụ thuộc phần lớn vào tiến độ của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Song, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo tập trung các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, công nghiệp xây dựng và dịch vụ du lịch. Các đại biểu đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm. Trong sản xuất nông nghiệp phải có đột phá về dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất; hiện nay hoạt động của các HTX đang còn mờ nhạt, hạn chế vì vậy cần tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn hoạt động của các HTX với các doanh nghiệp chế biến sản phẩm…

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Hà Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

phát biểu phiên thảo luận tại hội trường. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Đóng góp ý kiến vào các Dự thảo nghị quyết về việc đề nghị ban hành cơ chế chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, các đại biểu đề nghị cần nâng mức hỗ trợ thu hút bác sỹ về công tác tại vùng 30a, 135. Đối với Dự thảo Nghị quyết về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm cơ sở pháp lý, cứ liệu lịch sử để tăng tính thuyết phục. Đối với dự thảo Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đề nghị phân bổ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho các huyện…

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường, Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung.

Sáng ngày 12/7, kỳ hợp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Tiếp tục chương trình kỳ họp, phiên họp ngày 11/7/2017, HĐND tỉnh đã thảo luận tại 5 tổ và họp phiên toàn thể tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tham gia góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ toạ kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đông đủ các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đã có 66 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại các tổ thảo luận. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Nhiều đại biểu cho rằng kỳ họp này có số lượng văn bản nhiều nhưng Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã có sự chuẩn bị rất công phu, chất lượng.

Các ý kiến thảo luận tại các tổ đã cơ bản nhất trí với báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh, song các đại biểu cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 12% là cao, tăng trưởng này được tính toán phụ thuộc phần lớn vào tiến độ của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Song, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo tập trung các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, công nghiệp xây dựng và dịch vụ du lịch. Các đại biểu đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm. Trong sản xuất nông nghiệp phải có đột phá về dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất; hiện nay hoạt động của các HTX đang còn mờ nhạt, hạn chế vì vậy cần tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn hoạt động của các HTX với các doanh nghiệp chế biến sản phẩm…

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Hà Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

phát biểu phiên thảo luận tại hội trường. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Đóng góp ý kiến vào các Dự thảo nghị quyết về việc đề nghị ban hành cơ chế chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, các đại biểu đề nghị cần nâng mức hỗ trợ thu hút bác sỹ về công tác tại vùng 30a, 135. Đối với Dự thảo Nghị quyết về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm cơ sở pháp lý, cứ liệu lịch sử để tăng tính thuyết phục. Đối với dự thảo Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đề nghị phân bổ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho các huyện…

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường, Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung.

Sáng ngày 12/7, kỳ hợp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên