Nét mới trong cải cách hành chính | Tháng Mười Một 10, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Nhằm tạo bước tiến mới trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời thể hiện văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC và công khai xin lỗi khi giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2018, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều đưa trung tâm hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động. Ngoài mục tiêu giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân, văn hóa ứng xử cũng được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tháng 3-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 876/2017/QĐ-UBND về công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc công khai TTHC được thực hiện bằng các hình thức: Niêm yết kết quả giải quyết tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị giải quyết hoặc thông báo bằng văn bản, qua email, điện thoại cho tổ chức, cá nhân. Quyết định cũng nêu rõ các vi phạm trong giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi, như: Có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp; thờ ơ, thiếu quan tâm khiến cho tổ chức, cá nhân phải chờ đợi; không tiếp nhận, từ chối tiếp nhận hoặc tự ý trả lại hồ sơ mà không có lý do chính đáng; trì hoãn trả kết quả giải quyết không có lý do chính đáng; có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Xác định rõ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính, UBND huyện Quảng Xương và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện Quyết định 876 một cách nghiêm túc. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC nhằm giảm thiểu số hồ sơ bị chậm trễ, trả không đúng hẹn, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục nâng cao văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Qua đó, nghiêm cấm việc tự ý đặt ra các thành phần hồ sơ, giấy tờ không có trong quy định; có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc thực hiện các giao dịch khác để trục lợi khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Nếu trường hợp nào giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn mà không thực hiện thư xin lỗi và cam kết thời gian hoàn thành bị xử lý theo quy định. Đến nay, ngoài niêm yết công khai các TTHC, mức thu phí, lệ phí và thời gian theo quy định hiện hành, bộ phận “một cửa” tại UBND huyện và tất cả các xã, thị trấn cũng đã niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC giải quyết trong ngày. Đối với trách nhiệm công khai xin lỗi, qua rà soát, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa có cán bộ, công chức nào vi phạm trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Tại huyện Nga Sơn, để thực hiện có hiệu quả Quyết định 876 và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, anh Mai Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, trưởng bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả huyện Nga Sơn cho biết: “Huyện đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Ngoài thực hiện tốt “3 không” là không phiền hà sách nhiễu, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không trễ hẹn trong xử lý công việc, hiện nay 27/27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có hòm thư góp y, tiếp nhận ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra, phòng nội vụ cũng đã phối hợp với phòng tư pháp và văn phòng UBND huyện đi kiểm tra, đánh giá thái độ phục vụ của người thực thi công vụ tại các xã, thị trấn, các cơ quan, ngành để chấn chỉnh các hành vi vi phạm; kiểm tra hồ sơ còn tồn đọng, đặc biệt là hồ sơ còn tồn đọng quá thời hạn để đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức xử lý kịp thời”. Với nhiều giải pháp được triển khai, 9 tháng năm 2017, TTHC tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận “một cửa” cấp huyện là 3.893 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn là 3.513 hồ sơ, chưa đến hẹn là 380, không có hồ sơ trễ hẹn; cấp xã tiếp nhận và giải quyết 21.663 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn là 21.236 hồ sơ, chưa đến hẹn là 427 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

Mô hình công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC được coi là nét mới trong công tác cải cách hành chính, tạo mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân, niềm tin của nhân dân với chính quyền. Sự vào cuộc quyết liệt và giám sát của chính quyền các địa phương trong việc có sai thì phải sửa, phải tôn trọng người dân và doanh nghiệp sẽ giúp cho thái độ cũng như chất lượng phục vụ tổ chức, công dân ngày càng được cải thiện. Đây là điều mà người dân và doanh nghiệp mong đợi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu cứ chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, TTHC mà chỉ cần xin lỗi là xong thì sẽ chẳng có gì đáng bàn. Bởi vậy, các ngành chức năng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm các quy định tại Quyết định 876 của UBND tỉnh. Điều này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa ứng xử của công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính vì dân mà sau lời xin lỗi và sự cầu thị sửa sai sẽ xóa đi được nhiều tâm tư, bức xúc của dân và doanh nghiệp.

. Bài và ảnh: Tố Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Nhằm tạo bước tiến mới trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời thể hiện văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC và công khai xin lỗi khi giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2018, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều đưa trung tâm hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động. Ngoài mục tiêu giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân, văn hóa ứng xử cũng được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tháng 3-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 876/2017/QĐ-UBND về công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc công khai TTHC được thực hiện bằng các hình thức: Niêm yết kết quả giải quyết tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị giải quyết hoặc thông báo bằng văn bản, qua email, điện thoại cho tổ chức, cá nhân. Quyết định cũng nêu rõ các vi phạm trong giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi, như: Có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp; thờ ơ, thiếu quan tâm khiến cho tổ chức, cá nhân phải chờ đợi; không tiếp nhận, từ chối tiếp nhận hoặc tự ý trả lại hồ sơ mà không có lý do chính đáng; trì hoãn trả kết quả giải quyết không có lý do chính đáng; có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Xác định rõ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính, UBND huyện Quảng Xương và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện Quyết định 876 một cách nghiêm túc. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC nhằm giảm thiểu số hồ sơ bị chậm trễ, trả không đúng hẹn, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục nâng cao văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Qua đó, nghiêm cấm việc tự ý đặt ra các thành phần hồ sơ, giấy tờ không có trong quy định; có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc thực hiện các giao dịch khác để trục lợi khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Nếu trường hợp nào giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn mà không thực hiện thư xin lỗi và cam kết thời gian hoàn thành bị xử lý theo quy định. Đến nay, ngoài niêm yết công khai các TTHC, mức thu phí, lệ phí và thời gian theo quy định hiện hành, bộ phận “một cửa” tại UBND huyện và tất cả các xã, thị trấn cũng đã niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC giải quyết trong ngày. Đối với trách nhiệm công khai xin lỗi, qua rà soát, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa có cán bộ, công chức nào vi phạm trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Tại huyện Nga Sơn, để thực hiện có hiệu quả Quyết định 876 và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, anh Mai Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, trưởng bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả huyện Nga Sơn cho biết: “Huyện đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Ngoài thực hiện tốt “3 không” là không phiền hà sách nhiễu, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không trễ hẹn trong xử lý công việc, hiện nay 27/27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có hòm thư góp y, tiếp nhận ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra, phòng nội vụ cũng đã phối hợp với phòng tư pháp và văn phòng UBND huyện đi kiểm tra, đánh giá thái độ phục vụ của người thực thi công vụ tại các xã, thị trấn, các cơ quan, ngành để chấn chỉnh các hành vi vi phạm; kiểm tra hồ sơ còn tồn đọng, đặc biệt là hồ sơ còn tồn đọng quá thời hạn để đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức xử lý kịp thời”. Với nhiều giải pháp được triển khai, 9 tháng năm 2017, TTHC tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận “một cửa” cấp huyện là 3.893 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn là 3.513 hồ sơ, chưa đến hẹn là 380, không có hồ sơ trễ hẹn; cấp xã tiếp nhận và giải quyết 21.663 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn là 21.236 hồ sơ, chưa đến hẹn là 427 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

Mô hình công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC được coi là nét mới trong công tác cải cách hành chính, tạo mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân, niềm tin của nhân dân với chính quyền. Sự vào cuộc quyết liệt và giám sát của chính quyền các địa phương trong việc có sai thì phải sửa, phải tôn trọng người dân và doanh nghiệp sẽ giúp cho thái độ cũng như chất lượng phục vụ tổ chức, công dân ngày càng được cải thiện. Đây là điều mà người dân và doanh nghiệp mong đợi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu cứ chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, TTHC mà chỉ cần xin lỗi là xong thì sẽ chẳng có gì đáng bàn. Bởi vậy, các ngành chức năng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm các quy định tại Quyết định 876 của UBND tỉnh. Điều này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa ứng xử của công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính vì dân mà sau lời xin lỗi và sự cầu thị sửa sai sẽ xóa đi được nhiều tâm tư, bức xúc của dân và doanh nghiệp.

. Bài và ảnh: Tố Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên