Nâng cao nhận thức cho thanh niên, sinh viên về đạo đức, lối sống và phong trào lập thân, lập nghiệp | Tháng Mười 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 10-10, tại Trường Đại học Hồng Đức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về chủ đề: Đạo đức, lối sống, lý tưởng, hoài bão lập thân, lập nghiệp, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thế hệ trẻ hiện nay.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 300 thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức cho thanh niên, sinh viên về đạo đức, lối sống và phong trào lập thân, lập nghiệp
Toàn cảnh diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên, sinh viên.


Tại diễn đàn, đông đảo thanh niên, sinh viên được trao đổi, đối thoại với các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh và ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Nội dung trao đổi, đối thoại xoay quanh các vấn đề về: Tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay; lý tưởng, hoài bão lập thân, lập nghiệp của thanh niên; nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên; nhận thức về việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật của thanh niên; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong các nhà trường; tình trạng thất nghiệp; cơ chế chính sách đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức nhưng đã mang lại ý nghĩa rất thiết thực. Thông qua diễn đàn, đông đảo thanh niên, sinh viên đã nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Những câu hỏi sinh viên đặt ra rất trọng tâm, gắn liền với thực tiễn, được đại diện lãnh các ban, sở, ngành cấp tỉnh và ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trả lời khá đầy đủ. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, để tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức và hành động, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cần rèn cho mình lý tưởng sống đúng đắn, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành những thanh niên tiêu biểu, sống có ích cho gia đình và xã hội. Thông qua diễn đàn này, các ngành, các cấp, đặc biệt là đoàn thanh niên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và đoàn viên thanh niên hiểu đúng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  

Thu Vui
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 10-10, tại Trường Đại học Hồng Đức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về chủ đề: Đạo đức, lối sống, lý tưởng, hoài bão lập thân, lập nghiệp, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thế hệ trẻ hiện nay.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 300 thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức cho thanh niên, sinh viên về đạo đức, lối sống và phong trào lập thân, lập nghiệp
Toàn cảnh diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên, sinh viên.


Tại diễn đàn, đông đảo thanh niên, sinh viên được trao đổi, đối thoại với các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh và ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Nội dung trao đổi, đối thoại xoay quanh các vấn đề về: Tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay; lý tưởng, hoài bão lập thân, lập nghiệp của thanh niên; nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên; nhận thức về việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật của thanh niên; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong các nhà trường; tình trạng thất nghiệp; cơ chế chính sách đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức nhưng đã mang lại ý nghĩa rất thiết thực. Thông qua diễn đàn, đông đảo thanh niên, sinh viên đã nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Những câu hỏi sinh viên đặt ra rất trọng tâm, gắn liền với thực tiễn, được đại diện lãnh các ban, sở, ngành cấp tỉnh và ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trả lời khá đầy đủ. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, để tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức và hành động, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cần rèn cho mình lý tưởng sống đúng đắn, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành những thanh niên tiêu biểu, sống có ích cho gia đình và xã hội. Thông qua diễn đàn này, các ngành, các cấp, đặc biệt là đoàn thanh niên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và đoàn viên thanh niên hiểu đúng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  

Thu Vui
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên