Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp | Tháng Mười Một 12, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Nhiều năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản nói chung, tài nguyên đất nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mới đây, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND các huyện, các xã nơi có mở khai thác đất san lấp và đất san lấp có tận thu khoáng sản đi kèm, như: Huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Nông Cống, Thọ Xuân, Như Thanh, Đông Sơn… kiểm tra hoạt động khai thác của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác. Qua kiểm tra tại 48 mỏ đất làm vật liệu san lấp, 10 mỏ đất san lấp và tận thu khoáng sản đi kèm cho thấy, hoạt động khai thác tại các mỏ đã có tác động tích cực trong việc đóng góp ngân sách Nhà nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu về vật liệu san lấp phục vụ các dự án xây dựng, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn… Ngoài ra, còn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế, đơn cử như nhiều đơn vị lập báo cáo định kỳ, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, giám sát môi trường, cắm mốc giới chưa đầy đủ; chưa bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định. Một số mỏ được cấp phép, song chủ mỏ không tổ chức khai thác gây lãng phí tài nguyên. Quá trình khai thác, vận chuyển làm ảnh hưởng đến môi trường, đường giao thông; nhiều mỏ hết thời hạn khai thác nhưng không lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh có chủ trương thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất, không phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với 21 mỏ đã hết hạn, trong trạng thái an toàn, như: Mỏ đất san lấp tại xã Hà Ninh (Hà Trung) do Công ty TNHH Đức Cường quản lý (chưa khai thác); mỏ đất giàu sắt tại xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) do Công ty CP Thanh Xuân quản lý, khai thác (đã hết hạn); mỏ đất san lấp xã Mai Lâm (Tĩnh Gia) do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát quản lý (chưa khai thác); mỏ đất san lấp, đất giàu sắt tại xã Thành Tân và Thành Trực (Thạch Thành) do Công ty TNHH Hà Thành quản lý, khai thác (đã hết hạn)… Cùng với đó, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh có chủ trương thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất, yêu cầu chủ mỏ thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với 11 mỏ hết hạn nhưng đang còn các moong, vách khai thác nham nhở, như: Mỏ đất san lấp tại xã Xuân Thắng (Thọ Xuân) do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trung Sơn quản lý, khai thác; mỏ đất san lấp tại xã Đông Nam (Đông Sơn) do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương quản lý, khai thác… Đối với 20 mỏ tại thời điểm kiểm tra còn thời hạn khai thác, sở yêu cầu 17 chủ mỏ khẩn trương hoàn thành một số thủ tục còn thiếu như cắm mốc giới mỏ, giám sát môi trường, kiểm kê trữ lượng khoáng sản…

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tại các mỏ khai thác đất san lấp và đất san lấp có tận thu khoáng sản đi kèm, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác đất san lấp, qua đó ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự.

.Phong Sắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Nhiều năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản nói chung, tài nguyên đất nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mới đây, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND các huyện, các xã nơi có mở khai thác đất san lấp và đất san lấp có tận thu khoáng sản đi kèm, như: Huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Nông Cống, Thọ Xuân, Như Thanh, Đông Sơn… kiểm tra hoạt động khai thác của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác. Qua kiểm tra tại 48 mỏ đất làm vật liệu san lấp, 10 mỏ đất san lấp và tận thu khoáng sản đi kèm cho thấy, hoạt động khai thác tại các mỏ đã có tác động tích cực trong việc đóng góp ngân sách Nhà nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu về vật liệu san lấp phục vụ các dự án xây dựng, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn… Ngoài ra, còn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế, đơn cử như nhiều đơn vị lập báo cáo định kỳ, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, giám sát môi trường, cắm mốc giới chưa đầy đủ; chưa bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định. Một số mỏ được cấp phép, song chủ mỏ không tổ chức khai thác gây lãng phí tài nguyên. Quá trình khai thác, vận chuyển làm ảnh hưởng đến môi trường, đường giao thông; nhiều mỏ hết thời hạn khai thác nhưng không lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh có chủ trương thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất, không phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với 21 mỏ đã hết hạn, trong trạng thái an toàn, như: Mỏ đất san lấp tại xã Hà Ninh (Hà Trung) do Công ty TNHH Đức Cường quản lý (chưa khai thác); mỏ đất giàu sắt tại xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) do Công ty CP Thanh Xuân quản lý, khai thác (đã hết hạn); mỏ đất san lấp xã Mai Lâm (Tĩnh Gia) do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát quản lý (chưa khai thác); mỏ đất san lấp, đất giàu sắt tại xã Thành Tân và Thành Trực (Thạch Thành) do Công ty TNHH Hà Thành quản lý, khai thác (đã hết hạn)… Cùng với đó, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh có chủ trương thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất, yêu cầu chủ mỏ thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với 11 mỏ hết hạn nhưng đang còn các moong, vách khai thác nham nhở, như: Mỏ đất san lấp tại xã Xuân Thắng (Thọ Xuân) do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trung Sơn quản lý, khai thác; mỏ đất san lấp tại xã Đông Nam (Đông Sơn) do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương quản lý, khai thác… Đối với 20 mỏ tại thời điểm kiểm tra còn thời hạn khai thác, sở yêu cầu 17 chủ mỏ khẩn trương hoàn thành một số thủ tục còn thiếu như cắm mốc giới mỏ, giám sát môi trường, kiểm kê trữ lượng khoáng sản…

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tại các mỏ khai thác đất san lấp và đất san lấp có tận thu khoáng sản đi kèm, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác đất san lấp, qua đó ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự.

.Phong Sắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,