Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập | Tháng Bảy 10, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 10-7, Hội khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh tập trung củng cố, phát triển cơ sở hội và hội viên. Toàn tỉnh hiện có 17.657 chi hội và ban khuyến học trực thuộc hội cơ sở với trên 822.054 hội viên, tăng 330 chi hội và 12.111 hội viên so với năm 2016. Tính đến thời điểm này, tổng quỹ khuyến học trong toàn tỉnh đạt trên 183,9 tỷ đồng. HKH tỉnh cũng đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức vận động hơn 1.078 học sinh bỏ học trở lại trường, vận động 7.040 giáo viên dạy thêm không thu tiền cho 78.991 học sinh. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động xây dựng 114 phòng học, 10 phòng ở giáo viên, đóng mới 3.562 bộ bàn ghế, trang bị 237 máy tính, 30.400 cuốn sách cho thư viện trường học…

Tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động khuyến học, khuyến tài, như: Tăng cương phối hợp với ngành giáo dục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung chỉ đạo đưa bộ tiêu chí gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến các tổ chức, đơn vị, các tầng lớp nhân dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học… 

Phong Sắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 10-7, Hội khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh tập trung củng cố, phát triển cơ sở hội và hội viên. Toàn tỉnh hiện có 17.657 chi hội và ban khuyến học trực thuộc hội cơ sở với trên 822.054 hội viên, tăng 330 chi hội và 12.111 hội viên so với năm 2016. Tính đến thời điểm này, tổng quỹ khuyến học trong toàn tỉnh đạt trên 183,9 tỷ đồng. HKH tỉnh cũng đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức vận động hơn 1.078 học sinh bỏ học trở lại trường, vận động 7.040 giáo viên dạy thêm không thu tiền cho 78.991 học sinh. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động xây dựng 114 phòng học, 10 phòng ở giáo viên, đóng mới 3.562 bộ bàn ghế, trang bị 237 máy tính, 30.400 cuốn sách cho thư viện trường học…

Tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động khuyến học, khuyến tài, như: Tăng cương phối hợp với ngành giáo dục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung chỉ đạo đưa bộ tiêu chí gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến các tổ chức, đơn vị, các tầng lớp nhân dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học… 

Phong Sắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên