Lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương khen thưởng cá nhân xuất sắc | Tháng Tám 4, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản sẽ được khen thưởng từ 5-20 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành từ các nguồn thu: Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ; tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm ở trung ương và địa phương.

Lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương khen thưởng cá nhân xuất sắc
Công an tỉnh Bến Tre khen thưởng tập thể Công an huyện Mỏ Cày Nam phá nhanh vụ án trộm tiệm vàng (Ảnh minh hoạ: Minh Giang).

Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định.

Theo nội dung dự thảo lần 2, Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy – Bộ Công an, được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Số kinh phí kết dư Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương phải thực hiện việc lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.

Khen thưởng tối đa với cá nhân là 5 triệu đồng/người

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Đồng thời, Quỹ được dùng để hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Ngoài việc chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán, Bộ Công an được giao tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Đồng thời tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp chung.

Bộ Tài chính được giao bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương và phối hợp với Bộ Công an tham gia tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ.

UBND các địa phương chịu trách nhiệm quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản sẽ được khen thưởng từ 5-20 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành từ các nguồn thu: Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ; tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm ở trung ương và địa phương.

Lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương khen thưởng cá nhân xuất sắc
Công an tỉnh Bến Tre khen thưởng tập thể Công an huyện Mỏ Cày Nam phá nhanh vụ án trộm tiệm vàng (Ảnh minh hoạ: Minh Giang).

Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định.

Theo nội dung dự thảo lần 2, Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy – Bộ Công an, được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Số kinh phí kết dư Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương phải thực hiện việc lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.

Khen thưởng tối đa với cá nhân là 5 triệu đồng/người

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Đồng thời, Quỹ được dùng để hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Ngoài việc chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán, Bộ Công an được giao tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Đồng thời tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp chung.

Bộ Tài chính được giao bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương và phối hợp với Bộ Công an tham gia tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ.

UBND các địa phương chịu trách nhiệm quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.

Thế Kha

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên