“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách! | Tháng Tám 3, 2017

Ngoài các sai phạm khi thực hiện quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc cùng với việc hồ sơ quan trắc định kỳ mất tích bí ẩn để Thanh tra tỉnh Bắc Giang không thể tiếp cận, những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình “làm xiếc” đấu thầu tài sản công của cơ quan này đã được Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận.

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã lập đoàn kiểm tra với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm này. Đoàn kiểm tra gồm 6 người do ông Vũ Văn Tưởng – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn; ông Lâm Xuân Thủy – Chánh Thanh tra sở là Phó trưởng đoàn. Tuy nhiên, Sở TN&MT Bắc Giang đã kết luận sai phạm kiểu bỏ lọt…sai phạm.

“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách!
“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách!

Sau khi nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, ông Vũ Đức Phượng được điều động về nhận cương vị Phó giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang.

Với hàng loạt sai phạm được Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận, ngày 20/7, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Lê Hồng Sơn đã ký kết luận số 406/QĐ-TNMT về việc thi hành kỷ luật công chức với ông Vũ Đức Phượng – Giám đốc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang với hình thức cảnh cáo, chuyển công tác đến đơn vị khác.

Lý do: Ông Vũ Đức Phượng đã vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến công chức.

Cùng đó, bà Nguyễn Hậu Giang – Trưởng phòng phân tích hoá nghiệm thuộc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang bị kỷ luật với hình thức khiển trách cũng với lý do vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến công chức.

Tiếp đến, ngày 27/7, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang lại tiếp tục ra Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đức Phượng về giữ cương vị Phó giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang.

Như vậy, sau hàng loạt sai phạm có hệ thống được kết luận tại Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, những cá nhân trực tiếp liên quan lại tiếp tục được kỷ luật với “điệp khúc”: Cảnh cáo, khiển trách.

Dư luận cũng đặt câu hỏi về hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm với cá nhân ông Vũ Đức Phượng và bà Nguyễn Hậu Giang được xem xét ở mức độ như thế nào?

“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách!

Không những liên tiếp tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang còn có kiểu đấu thầu mua tài sản công kỳ lạ.

Tại kết luận thanh tra, điều khó hiểu là Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng chấp nhận hình thức xử lý về mặt tài chính tại Trung tâm quan trắc như sau: “Do các sai phạm của Trung tâm Quan trắc đã xảy ra từ lâu, việc khắc phục hậu quả về tài chính, kế toán (như truy thu tiền, hủy bỏ kết quả đấu thầu…) không khả thi; việc xử phạt vi phạm hành chính nay đã hết thời hiệu; mặc khác, hệ thống máy móc, trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu hiện nay vẫn đang hoạt động bình thường nên không xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Quan trắc”.

Trong khi đó, dư luận đặt câu hỏi về việc tại Kết luận thanh tra không hề đưa ra các kết luận giám định, căn cứ cụ thể để khẳng định có thật sự máy móc trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu hiện nay có thực sự vẫn đang hoạt động bình thường hay không?

Vụ việc tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang đã đặt ra câu hỏi cho UBND tỉnh Bắc Giang về tính hiệu quả và cơ chế giám sát kiểm tra nguồn ngân sách chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh và cấp huyện.

Được biết, theo quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giangm, định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường được quy định: Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường Trung ương phân bổ cho địa phương, trong đó ngân sách cấp tỉnh 14%, ngân sách cấp huyện thành phố 86%.

TNO sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

Ngoài các sai phạm khi thực hiện quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc cùng với việc hồ sơ quan trắc định kỳ mất tích bí ẩn để Thanh tra tỉnh Bắc Giang không thể tiếp cận, những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình “làm xiếc” đấu thầu tài sản công của cơ quan này đã được Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận.

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã lập đoàn kiểm tra với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm này. Đoàn kiểm tra gồm 6 người do ông Vũ Văn Tưởng – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn; ông Lâm Xuân Thủy – Chánh Thanh tra sở là Phó trưởng đoàn. Tuy nhiên, Sở TN&MT Bắc Giang đã kết luận sai phạm kiểu bỏ lọt…sai phạm.

“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách!
“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách!

Sau khi nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, ông Vũ Đức Phượng được điều động về nhận cương vị Phó giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang.

Với hàng loạt sai phạm được Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận, ngày 20/7, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang Lê Hồng Sơn đã ký kết luận số 406/QĐ-TNMT về việc thi hành kỷ luật công chức với ông Vũ Đức Phượng – Giám đốc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang với hình thức cảnh cáo, chuyển công tác đến đơn vị khác.

Lý do: Ông Vũ Đức Phượng đã vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến công chức.

Cùng đó, bà Nguyễn Hậu Giang – Trưởng phòng phân tích hoá nghiệm thuộc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang bị kỷ luật với hình thức khiển trách cũng với lý do vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến công chức.

Tiếp đến, ngày 27/7, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang lại tiếp tục ra Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đức Phượng về giữ cương vị Phó giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang.

Như vậy, sau hàng loạt sai phạm có hệ thống được kết luận tại Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, những cá nhân trực tiếp liên quan lại tiếp tục được kỷ luật với “điệp khúc”: Cảnh cáo, khiển trách.

Dư luận cũng đặt câu hỏi về hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm với cá nhân ông Vũ Đức Phượng và bà Nguyễn Hậu Giang được xem xét ở mức độ như thế nào?

“Làm xiếc” tài sản nhà nước, “vẽ bùa” cho doanh nghiệp: Lại cảnh cáo và khiển trách!

Không những liên tiếp tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang còn có kiểu đấu thầu mua tài sản công kỳ lạ.

Tại kết luận thanh tra, điều khó hiểu là Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng chấp nhận hình thức xử lý về mặt tài chính tại Trung tâm quan trắc như sau: “Do các sai phạm của Trung tâm Quan trắc đã xảy ra từ lâu, việc khắc phục hậu quả về tài chính, kế toán (như truy thu tiền, hủy bỏ kết quả đấu thầu…) không khả thi; việc xử phạt vi phạm hành chính nay đã hết thời hiệu; mặc khác, hệ thống máy móc, trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu hiện nay vẫn đang hoạt động bình thường nên không xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Quan trắc”.

Trong khi đó, dư luận đặt câu hỏi về việc tại Kết luận thanh tra không hề đưa ra các kết luận giám định, căn cứ cụ thể để khẳng định có thật sự máy móc trang thiết bị được mua sắm qua các gói thầu hiện nay có thực sự vẫn đang hoạt động bình thường hay không?

Vụ việc tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang đã đặt ra câu hỏi cho UBND tỉnh Bắc Giang về tính hiệu quả và cơ chế giám sát kiểm tra nguồn ngân sách chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh và cấp huyện.

Được biết, theo quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giangm, định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường được quy định: Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường Trung ương phân bổ cho địa phương, trong đó ngân sách cấp tỉnh 14%, ngân sách cấp huyện thành phố 86%.

TNO sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên