Kỷ luật cán bộ chậm giải quyết công việc cho dân | Tháng Tám 4, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với 26 trường hợp Đảng viên vi phạm pháp luật, đạo đức - lối sống, sinh hoạt Đảng; có cử chỉ thiếu tôn trọng nhân dân, giải quyết công việc chậm để dân đi lại nhiều lần; Vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay, chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng...

Ngày 3/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn HĐND TP và Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN TPHCM trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Tô Thị Bích Châu.

Kỷ luật cán bộ chậm giải quyết công việc cho dân
TPHCM kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vì chậm giải quyết công việc cho dân, vi phạm về quản lý thu chi…

Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngay sau khi Ban thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị, đến nay tất cả 24 quận, huyện đã ban hành quy chế phối hợp.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đối với các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, 3 đơn vị đã chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đã tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đối với 26 trường hợp vi phạm pháp luật, đạo đức – lối sống, sinh hoạt Đảng, có cử chỉ thiếu tôn trọng nhân dân, giải quyết công việc chậm để dân đi lại nhiều lần; vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay, chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng…

Kỷ luật cán bộ chậm giải quyết công việc cho dân
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu

Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh cho biết, trong hoạt động giám sát, HĐND TP cũng tổ chức giám sát và tái giám sát liên quan đến Nghị quyết 16 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01 về hỗ trợ giáo dục mầm non của HĐND TP.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng tổ chức giám sát chuyên đề, hàng tháng tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi, đối thoại cùng chính quyền TP…

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị 3 đơn vị tiếp tục phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cử tri, thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, kết quả giám sát của HĐND, MTTQ.

Đồng thời, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ, công chức và tổ chức. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên. Ông Nhân lưu ý qua giám sát cần có chế tài xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

Đối với 24 quận, huyện ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong việc xem xét, xử lý cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ.

Quốc Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với 26 trường hợp Đảng viên vi phạm pháp luật, đạo đức - lối sống, sinh hoạt Đảng; có cử chỉ thiếu tôn trọng nhân dân, giải quyết công việc chậm để dân đi lại nhiều lần; Vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay, chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng...

Ngày 3/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn HĐND TP và Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN TPHCM trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Tô Thị Bích Châu.

Kỷ luật cán bộ chậm giải quyết công việc cho dân
TPHCM kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vì chậm giải quyết công việc cho dân, vi phạm về quản lý thu chi…

Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngay sau khi Ban thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị, đến nay tất cả 24 quận, huyện đã ban hành quy chế phối hợp.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đối với các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, 3 đơn vị đã chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đã tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đối với 26 trường hợp vi phạm pháp luật, đạo đức – lối sống, sinh hoạt Đảng, có cử chỉ thiếu tôn trọng nhân dân, giải quyết công việc chậm để dân đi lại nhiều lần; vi phạm về quản lý và thu chi các nguồn vốn vay, chiếm dụng tiền bán bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ hộ nghèo sai đối tượng…

Kỷ luật cán bộ chậm giải quyết công việc cho dân
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu

Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh cho biết, trong hoạt động giám sát, HĐND TP cũng tổ chức giám sát và tái giám sát liên quan đến Nghị quyết 16 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01 về hỗ trợ giáo dục mầm non của HĐND TP.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng tổ chức giám sát chuyên đề, hàng tháng tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi, đối thoại cùng chính quyền TP…

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị 3 đơn vị tiếp tục phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cử tri, thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, kết quả giám sát của HĐND, MTTQ.

Đồng thời, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ, công chức và tổ chức. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên. Ông Nhân lưu ý qua giám sát cần có chế tài xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

Đối với 24 quận, huyện ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong việc xem xét, xử lý cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ.

Quốc Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên