Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm | Tháng Bảy 10, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Xã Hoằng Khánh (Hoằng Hóa) có tuyến đê tả sông Mã qua địa bàn. Đây vừa là đê vừa là tuyến đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước kia, trên địa bàn xảy ra nhiều trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê; hiện vẫn còn 19 hộ dân xây dựng nhà ở ngoại đê vi phạm Luật Đê điều, do xã cấp đất trái thẩm quyền từ  năm 1996 trở về trước và không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những hộ dân này, xã phối hợp với Hạt Quản lý đê Hoằng Hóa quản lý để bảo đảm giữ nguyên trạng và đã đề nghị UBND huyện có biện pháp xử lý. Những năm gần đây, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, xã đã ra quân phát quang cây cối, tháo dỡ những công trình vi phạm nhằm giải phóng hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn, trong đó có tuyến đê tả sông Mã. Ngoài ra, xã tổ chức cho các hộ dân đang sinh sống ở khu vực đê ký cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ đê; đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở phải báo cáo chính quyền địa phương. Khi phát hiện vi phạm, xã xử lý ngay, không để kéo dài dẫn đến vi phạm lớn gây khó khăn hơn trong việc xử lý. Điển hình như năm 2015, có trường hợp vi phạm xây dựng tường rào nằm trong hành lang bảo vệ đê, chủ tịch UBND xã đã xử lý tháo dỡ công trình vi phạm này…

Nguyễn Văn Hồng
Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Xã Hoằng Khánh (Hoằng Hóa) có tuyến đê tả sông Mã qua địa bàn. Đây vừa là đê vừa là tuyến đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước kia, trên địa bàn xảy ra nhiều trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê; hiện vẫn còn 19 hộ dân xây dựng nhà ở ngoại đê vi phạm Luật Đê điều, do xã cấp đất trái thẩm quyền từ  năm 1996 trở về trước và không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những hộ dân này, xã phối hợp với Hạt Quản lý đê Hoằng Hóa quản lý để bảo đảm giữ nguyên trạng và đã đề nghị UBND huyện có biện pháp xử lý. Những năm gần đây, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, xã đã ra quân phát quang cây cối, tháo dỡ những công trình vi phạm nhằm giải phóng hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn, trong đó có tuyến đê tả sông Mã. Ngoài ra, xã tổ chức cho các hộ dân đang sinh sống ở khu vực đê ký cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ đê; đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở phải báo cáo chính quyền địa phương. Khi phát hiện vi phạm, xã xử lý ngay, không để kéo dài dẫn đến vi phạm lớn gây khó khăn hơn trong việc xử lý. Điển hình như năm 2015, có trường hợp vi phạm xây dựng tường rào nằm trong hành lang bảo vệ đê, chủ tịch UBND xã đã xử lý tháo dỡ công trình vi phạm này…

Nguyễn Văn Hồng
Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên