Kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy năm 2017 | Tháng Tám 6, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Vừa qua, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra PCCC năm 2017.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác điều tra, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; các tiêu chí, nguyên tắc phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và các biện pháp quản lý áp dụng đối với các đối tượng cơ sở này. Các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và việc vận dụng các văn bản này trong công tác kiểm tra. Các quy trình nghiệp vụ; cách thức phát hiện các hành vi vi phạm, thiếu sót về PCCC và xử lý các tình huống trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở. Nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, điều tra – xử lý cháy, nổ và việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác PCCC. Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết chuyên đề, chuyên ngành; kỹ năng tham mưu, đề xuất văn bản kiến nghị và việc áp dụng các biểu mẫu trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về PCCC.
 
                 Nguyễn Linh
                    (Cảnh sát PCCC tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Vừa qua, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra PCCC năm 2017.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác điều tra, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; các tiêu chí, nguyên tắc phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và các biện pháp quản lý áp dụng đối với các đối tượng cơ sở này. Các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và việc vận dụng các văn bản này trong công tác kiểm tra. Các quy trình nghiệp vụ; cách thức phát hiện các hành vi vi phạm, thiếu sót về PCCC và xử lý các tình huống trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở. Nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, điều tra – xử lý cháy, nổ và việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác PCCC. Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết chuyên đề, chuyên ngành; kỹ năng tham mưu, đề xuất văn bản kiến nghị và việc áp dụng các biểu mẫu trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về PCCC.
 
                 Nguyễn Linh
                    (Cảnh sát PCCC tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên