Kiểm điểm nhiều cán bộ buông lỏng quản lý để mất titan? | Tháng Mười 21, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Dù giấy phép hết hạn khai thác titan từ cuối năm 2013, thế nhưng 3 doanh nghiệp Mỹ Tài, Tấn Phát và Ban Mai vẫn lén lút hoạt động. Chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan đã chậm xử lý, gây nhiều bức xúc cho người dân.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp (DN) khai thác titan tại xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ), gồm: Công ty TNHH Mỹ Tài, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ban Mai và Công ty TNHH Tấn Phát.

Kiểm điểm nhiều cán bộ buông lỏng quản lý để mất titan?
Nhiều cán bộ bị xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì buông lỏng trong quản lý khai thác titan

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót trong công tác chỉ đạo xử lý DN khai thác titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; chỉ đạo kiểm điểm đối các tập thể cá nhân có liên quan đã thiếu trách nhiệm, không chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xử lý vi phạm hành chính đối với các DN nêu trên.

Kiểm điểm Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành trong việc buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn, gây bức xúc trong dư luận nhưng không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện (đặc biệt là tại các xã: Mỹ Thành, Mỹ An, Mỹ Hiệp), xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm; kiểm điểm Chủ tịch UBND các xã buông lỏng công tác quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoảng sản trái phép trên địa bàn.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xử lý các DN khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đối với các đơn vị đã hết thời hạn cấp phép; khẩn trương rà soát, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Bên cạnh đó, kiểm điểm đối với Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực khoáng sản đã không làm hết trách nhiệm trong quá trình xử lý hồ sơ vi phạm hành chính đối với các DN khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xử lý DN khai thác titan trái phép.

Kiểm điểm nhiều cán bộ buông lỏng quản lý để mất titan?
Khai thác titan vẫn còn là nỗi ám ảnh với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, giấy phép khai thác titan được UBND tỉnh cấp cho 3 DN này đã hết hạn từ cuối năm 2013.

Sau đó, địa phương yêu cầu ba đơn vị thực hiện hoàn thổ, phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích đã khai thác trước ngày 30/8/2015, lập hồ sơ trả mỏ theo quy định. Tuy nhiên, thời gian qua, 3 DN này vẫn lén lút thuê lao động, huy động máy móc để khai thác titan ở huyện Phù Mỹ.

Doãn Công

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Dù giấy phép hết hạn khai thác titan từ cuối năm 2013, thế nhưng 3 doanh nghiệp Mỹ Tài, Tấn Phát và Ban Mai vẫn lén lút hoạt động. Chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan đã chậm xử lý, gây nhiều bức xúc cho người dân.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp (DN) khai thác titan tại xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ), gồm: Công ty TNHH Mỹ Tài, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ban Mai và Công ty TNHH Tấn Phát.

Kiểm điểm nhiều cán bộ buông lỏng quản lý để mất titan?
Nhiều cán bộ bị xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì buông lỏng trong quản lý khai thác titan

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót trong công tác chỉ đạo xử lý DN khai thác titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; chỉ đạo kiểm điểm đối các tập thể cá nhân có liên quan đã thiếu trách nhiệm, không chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xử lý vi phạm hành chính đối với các DN nêu trên.

Kiểm điểm Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành trong việc buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn, gây bức xúc trong dư luận nhưng không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện (đặc biệt là tại các xã: Mỹ Thành, Mỹ An, Mỹ Hiệp), xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm; kiểm điểm Chủ tịch UBND các xã buông lỏng công tác quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoảng sản trái phép trên địa bàn.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xử lý các DN khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đối với các đơn vị đã hết thời hạn cấp phép; khẩn trương rà soát, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Bên cạnh đó, kiểm điểm đối với Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực khoáng sản đã không làm hết trách nhiệm trong quá trình xử lý hồ sơ vi phạm hành chính đối với các DN khai thác titan trái phép tại xã Mỹ Thành; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo xử lý DN khai thác titan trái phép.

Kiểm điểm nhiều cán bộ buông lỏng quản lý để mất titan?
Khai thác titan vẫn còn là nỗi ám ảnh với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, giấy phép khai thác titan được UBND tỉnh cấp cho 3 DN này đã hết hạn từ cuối năm 2013.

Sau đó, địa phương yêu cầu ba đơn vị thực hiện hoàn thổ, phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích đã khai thác trước ngày 30/8/2015, lập hồ sơ trả mỏ theo quy định. Tuy nhiên, thời gian qua, 3 DN này vẫn lén lút thuê lao động, huy động máy móc để khai thác titan ở huyện Phù Mỹ.

Doãn Công

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên