Huyện Yên Định tập trung giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho hộ nghèo | Tháng Mười Một 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Định đã tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với hộ gia đình chính sách theo quy định với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng; đưa 464 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 84,4% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 3.978 người, đạt 88,4% kế hoạch.

Đạt được kết quả trên, bên cạnh việc nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ, huyện Yên Định đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động; vận động hộ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất; chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường chuyển giao khoa học – kỹ thật và nhân cấy cây, con giống mới, nghề mới cho hộ dân; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức đối thoại với hộ dân về cách thức, phương pháp giảm nghèo cho hơn 200 hộ dân xã Yên Hùng và Yên Ninh; đẩy mạnh thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và đã kêu gọi, hỗ trợ kịp thời hàng nghìn suất quà, gồm nhu phẩm thiết yếu, đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho hàng nghìn hộ dân bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo… giúp các hộ dân khó khăn có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.
.Lê Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Định đã tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với hộ gia đình chính sách theo quy định với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng; đưa 464 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 84,4% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 3.978 người, đạt 88,4% kế hoạch.

Đạt được kết quả trên, bên cạnh việc nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ, huyện Yên Định đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động; vận động hộ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất; chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường chuyển giao khoa học – kỹ thật và nhân cấy cây, con giống mới, nghề mới cho hộ dân; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức đối thoại với hộ dân về cách thức, phương pháp giảm nghèo cho hơn 200 hộ dân xã Yên Hùng và Yên Ninh; đẩy mạnh thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và đã kêu gọi, hỗ trợ kịp thời hàng nghìn suất quà, gồm nhu phẩm thiết yếu, đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho hàng nghìn hộ dân bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo… giúp các hộ dân khó khăn có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.
.Lê Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,