Huyện Vĩnh Lộc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh | Tháng Bảy 13, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an toàn trật tự khu dân cư.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa hơn 200 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp gần 30 km kênh mương nội đồng, xây mới và nâng cấp 22 nhà văn hóa thôn; xây dựng, chỉnh trang cổng làng, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, điện sáng, tạo không gian làng xã, khu phố khang trang, sạch đẹp. Tiêu biểu là xã Vĩnh Yên đã vận động nhân dân đóng góp trên 45 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và chỉnh trang nhà ở; xã Vĩnh Tân vận động nhân dân hiến được 25.195 m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, vận động con em xa quê ủng hộ 650 triệu đồng; thị trấn Vĩnh Lộc bê tông hóa toàn bộ ngõ phố, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường hiệu quả; xã Vĩnh Thành tích cực xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, xây dựng nhiều mô hình để phát triển kinh tế: Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn 5, mô hình tự quản về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại thôn 4…
.Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an toàn trật tự khu dân cư.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa hơn 200 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp gần 30 km kênh mương nội đồng, xây mới và nâng cấp 22 nhà văn hóa thôn; xây dựng, chỉnh trang cổng làng, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, điện sáng, tạo không gian làng xã, khu phố khang trang, sạch đẹp. Tiêu biểu là xã Vĩnh Yên đã vận động nhân dân đóng góp trên 45 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và chỉnh trang nhà ở; xã Vĩnh Tân vận động nhân dân hiến được 25.195 m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, vận động con em xa quê ủng hộ 650 triệu đồng; thị trấn Vĩnh Lộc bê tông hóa toàn bộ ngõ phố, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường hiệu quả; xã Vĩnh Thành tích cực xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, xây dựng nhiều mô hình để phát triển kinh tế: Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn 5, mô hình tự quản về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại thôn 4…
.Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên