Huyện Thường Xuân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông | Tháng Bảy 2, 2017

(Chính trị) - (THO) - Thời gian gần đây, huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định về trật tự ATGT. Từ đầu tháng 5-2017 đến nay, huyện Thường Xuân đã xử lý vi phạm đối với gần 2.000 hộ; trong đó có 58 nhà, gần 40 nghìn cây xanh, 3.698 mét hàng rào, 470 biển quảng cáo, 190 lều quán...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động giải tỏa hành lang ATGT. Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình vẫn còn diễn ra.

Thời gian tới, huyện Thường Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh buôn bán, người dân thực hiện đúng theo cam kết và chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện không tái lấn chiếm hành lang giao thông để bày bán hàng hóa, tập kết nguyên vật liệu. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn phân công lực lượng, phối hợp với tổ bảo vệ thôn xóm thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo đường thông hè thoáng, trật tự và an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

.Quốc Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - (THO) - Thời gian gần đây, huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định về trật tự ATGT. Từ đầu tháng 5-2017 đến nay, huyện Thường Xuân đã xử lý vi phạm đối với gần 2.000 hộ; trong đó có 58 nhà, gần 40 nghìn cây xanh, 3.698 mét hàng rào, 470 biển quảng cáo, 190 lều quán...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động giải tỏa hành lang ATGT. Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình vẫn còn diễn ra.

Thời gian tới, huyện Thường Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh buôn bán, người dân thực hiện đúng theo cam kết và chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện không tái lấn chiếm hành lang giao thông để bày bán hàng hóa, tập kết nguyên vật liệu. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn phân công lực lượng, phối hợp với tổ bảo vệ thôn xóm thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo đường thông hè thoáng, trật tự và an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

.Quốc Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên