Huyện Thọ Xuân tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường | Tháng Tám 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và đề ra các giải pháp để tăng cường quản lý các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật nhằm xử lý, uốn nắn kịp thời các vi phạm.

6 tháng năm 2017, huyện Thọ Xuân đã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 25.126 trường hợp do đo đạc lại bản đồ địa chính, đất nông trường bàn giao, đất chuyển nhượng, cho tặng. Đã triển khai Đề án của UBND huyện về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh.

Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ; tập trung cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ cho các khu vực đất nông trường bàn giao, đất trái thẩm quyền và các xã, thị trấn sau đo đạc. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển cát sỏi, đất đá trên địa bàn. Tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn của tỉnh trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các dự án…

. Hoài Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và đề ra các giải pháp để tăng cường quản lý các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật nhằm xử lý, uốn nắn kịp thời các vi phạm.

6 tháng năm 2017, huyện Thọ Xuân đã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 25.126 trường hợp do đo đạc lại bản đồ địa chính, đất nông trường bàn giao, đất chuyển nhượng, cho tặng. Đã triển khai Đề án của UBND huyện về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh.

Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ; tập trung cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ cho các khu vực đất nông trường bàn giao, đất trái thẩm quyền và các xã, thị trấn sau đo đạc. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển cát sỏi, đất đá trên địa bàn. Tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn của tỉnh trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các dự án…

. Hoài Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên