Huyện Thiệu Hóa phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới | Tháng Chín 24, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đồng thời, gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện Thiệu Hóa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên cây, chuyên con theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp quy mô lớn, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh từ nền nông nghiệp thiên về sản lượng sang nền nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, huyện đã và đang triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu lúa với một số doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn sản xuất đại trà từ 1,3 đến 1,5 lần. Việc liên kết sản xuất lúa được thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất bảo đảm quy trình nghiêm ngặt, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Như liên kết sản xuất giống lúa thuần tại HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng – thị trấn Vạn Hà 20 ha; sản xuất lúa gạo 150 ha tại các xã: Thiệu Thành, Thiệu Duy, Thiệu Tâm, Thiệu Chính, Thiệu Minh. Điều đáng chú ý là huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ, lúa giống với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Giống cây trồng Trung ương 165 ha. Đối với mô hình sản xuất của Công ty CP Mía đường Lam Sơn triển khai thực hiện trên địa bàn bước đầu cho thấy, lúa được sản xuất theo phương pháp canh tác bán SRI và SRI2 sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, bộ rễ phát triển nhanh, cây to, cứng, bộ lá dày…, hạn chế sâu bệnh, cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Đây là những mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở doanh nghiệp và người nông dân cùng có lợi. Mô hình doanh nghiệp thuê đất của người nông dân để tổ chức sản xuất quy mô lớn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, dần đưa người nông dân trở thành công nhân sản xuất trên chính thửa ruộng của mình. Ngoài ra, để góp phần sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế, các xã, thị trấn đang phát huy vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp trong việc liên kết, hợp tác cung cấp dịch vụ cho phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Tập trung phát triển các chuỗi giá trị kinh tế từ sản xuất tới tiêu dùng, trong đó, doanh nghiệp, HTX đóng vai trò là trung tâm, là động lực dẫn dắt. Huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm đối với các loại cây trồng khác, như sản xuất khoai tây vụ đông muộn – xuân sớm, trồng cây ngô ngọt, cây ớt xuất khẩu, đậu tương rau… Ngoài ra, huyện thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai 6 vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại thị trấn Vạn Hà, các xã: Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp…, thu nhập từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm.

Đi đôi với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Thực tế các mô hình sản xuất đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên, huyện, các xã có điều kiện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. 9 tháng năm 2017, huyện đã huy động được 257,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 138 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Kết quả, trên địa bàn huyện đã chỉnh trang nâng cấp 2 trụ sở xã, kiên cố đường giao thông bằng bê tông xi măng 5,6 km, kiên cố kênh mương nội đồng 1,26 km, sửa chữa 16 phòng học… Nâng số tiêu chí NTM toàn huyện lên 16 tiêu chí/xã.

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, XDNTM, thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục chuyển đất phi nông nghiệp sang trồng rau an toàn, ngô giống, ngô ngọt, nuôi trồng thủy sản… Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi lợn hướng nạc, bò thịt chất lượng cao; phát triển chăn nuôi gia cầm siêu trứng, siêu thịt… Từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất rau an toàn có xác nhận và các sản phẩm nông nghiệp khác đạt tiêu chí sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn; gắn sản xuất, tiêu thụ với bảo quản sản phẩm. Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện có hiệu quả XDNTM, phấn đấu hết năm 2017 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM.

.Bài và ảnh: Xuân Hùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đồng thời, gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện Thiệu Hóa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên cây, chuyên con theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp quy mô lớn, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh từ nền nông nghiệp thiên về sản lượng sang nền nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, huyện đã và đang triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu lúa với một số doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn sản xuất đại trà từ 1,3 đến 1,5 lần. Việc liên kết sản xuất lúa được thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất bảo đảm quy trình nghiêm ngặt, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Như liên kết sản xuất giống lúa thuần tại HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng – thị trấn Vạn Hà 20 ha; sản xuất lúa gạo 150 ha tại các xã: Thiệu Thành, Thiệu Duy, Thiệu Tâm, Thiệu Chính, Thiệu Minh. Điều đáng chú ý là huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ, lúa giống với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Giống cây trồng Trung ương 165 ha. Đối với mô hình sản xuất của Công ty CP Mía đường Lam Sơn triển khai thực hiện trên địa bàn bước đầu cho thấy, lúa được sản xuất theo phương pháp canh tác bán SRI và SRI2 sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, bộ rễ phát triển nhanh, cây to, cứng, bộ lá dày…, hạn chế sâu bệnh, cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Đây là những mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở doanh nghiệp và người nông dân cùng có lợi. Mô hình doanh nghiệp thuê đất của người nông dân để tổ chức sản xuất quy mô lớn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, dần đưa người nông dân trở thành công nhân sản xuất trên chính thửa ruộng của mình. Ngoài ra, để góp phần sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế, các xã, thị trấn đang phát huy vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp trong việc liên kết, hợp tác cung cấp dịch vụ cho phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Tập trung phát triển các chuỗi giá trị kinh tế từ sản xuất tới tiêu dùng, trong đó, doanh nghiệp, HTX đóng vai trò là trung tâm, là động lực dẫn dắt. Huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm đối với các loại cây trồng khác, như sản xuất khoai tây vụ đông muộn – xuân sớm, trồng cây ngô ngọt, cây ớt xuất khẩu, đậu tương rau… Ngoài ra, huyện thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai 6 vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại thị trấn Vạn Hà, các xã: Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp…, thu nhập từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm.

Đi đôi với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Thực tế các mô hình sản xuất đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên, huyện, các xã có điều kiện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. 9 tháng năm 2017, huyện đã huy động được 257,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 138 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. Kết quả, trên địa bàn huyện đã chỉnh trang nâng cấp 2 trụ sở xã, kiên cố đường giao thông bằng bê tông xi măng 5,6 km, kiên cố kênh mương nội đồng 1,26 km, sửa chữa 16 phòng học… Nâng số tiêu chí NTM toàn huyện lên 16 tiêu chí/xã.

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, XDNTM, thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục chuyển đất phi nông nghiệp sang trồng rau an toàn, ngô giống, ngô ngọt, nuôi trồng thủy sản… Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi lợn hướng nạc, bò thịt chất lượng cao; phát triển chăn nuôi gia cầm siêu trứng, siêu thịt… Từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất rau an toàn có xác nhận và các sản phẩm nông nghiệp khác đạt tiêu chí sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn; gắn sản xuất, tiêu thụ với bảo quản sản phẩm. Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện có hiệu quả XDNTM, phấn đấu hết năm 2017 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM.

.Bài và ảnh: Xuân Hùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên