Huyện Quảng Xương thực hiện tổng vệ sinh môi trường | Tháng Mười 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Để đảm bảo cho việc kiểm tra, thẩm định tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới, UBND huyện Quảng Xương đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường (VSMT) đối với các xã điểm về bảo vệ môi trường và các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2017.

Đối với các xã đã về đích nông thôn mới tiếp tục thực hiện tổng VSMT tại phòng làm việc, khu vực trạm y tế, nhà văn hóa, các khu phố, khu vực dân cư, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm 2 bên đường… Duy trì thường xuyên tổng VSMT đường làng, ngõ xóm 1 lần/tuần và cơ quan, đơn vị vào cuối mỗi tuần. Ngoài ra, tiếp tục nhân rộng các chương trình “Đường hoa”, “Dòng sông không rác thải”, “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và phong trào “sạch làng, tốt ruộng, sạch môi trường” trên địa bàn toàn huyện… Lập hồ sơ môi trường trạm y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính.
.Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Để đảm bảo cho việc kiểm tra, thẩm định tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới, UBND huyện Quảng Xương đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường (VSMT) đối với các xã điểm về bảo vệ môi trường và các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2017.

Đối với các xã đã về đích nông thôn mới tiếp tục thực hiện tổng VSMT tại phòng làm việc, khu vực trạm y tế, nhà văn hóa, các khu phố, khu vực dân cư, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm 2 bên đường… Duy trì thường xuyên tổng VSMT đường làng, ngõ xóm 1 lần/tuần và cơ quan, đơn vị vào cuối mỗi tuần. Ngoài ra, tiếp tục nhân rộng các chương trình “Đường hoa”, “Dòng sông không rác thải”, “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và phong trào “sạch làng, tốt ruộng, sạch môi trường” trên địa bàn toàn huyện… Lập hồ sơ môi trường trạm y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính.
.Duy Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên