Huyện Quan Sơn đào tạo, bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, công chức | Tháng Chín 24, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Vừa qua, huyện Quan Sơn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo khai giảng lớp học tiếng, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái cho 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, tổ chức đoàn thể trong huyện và 13 xã, thị trấn.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giảng viên là nghệ nhân thông thạo chữ Thái (đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ) truyền đạt các nội dung chính, như: Bộ chữ cái; cách ghép âm, ghép vần; các câu giao tiếp thông thường; các câu châm ngôn, ca dao, tục ngữ nói về đạo đức, lối sống, sinh hoạt hằng ngày… Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu đời sống văn hóa dân tộc Thái. Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Quan Sơn, góp phần bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Thái; đồng thời, giúp cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
.Khánh Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Vừa qua, huyện Quan Sơn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo khai giảng lớp học tiếng, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái cho 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, tổ chức đoàn thể trong huyện và 13 xã, thị trấn.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giảng viên là nghệ nhân thông thạo chữ Thái (đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ) truyền đạt các nội dung chính, như: Bộ chữ cái; cách ghép âm, ghép vần; các câu giao tiếp thông thường; các câu châm ngôn, ca dao, tục ngữ nói về đạo đức, lối sống, sinh hoạt hằng ngày… Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu đời sống văn hóa dân tộc Thái. Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Quan Sơn, góp phần bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Thái; đồng thời, giúp cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
.Khánh Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên