Huyện Quan Hóa huy động trên 183 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng | Tháng Bảy 14, 2017

(Sự kiện) - (THO) - 6 tháng đầu năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Quan Hóa ước đạt trên 183 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch năm, bằng 79,9% so với cùng kỳ; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 37,4 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 30,225 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 6,976 tỷ đồng, vốn dân cư 68,640 tỷ, vốn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 39,8 tỷ...

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017  huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các xã, thị trấn đảm bảo mặt bằng thi công các dự án trên địa bàn, như: Tuyến đường từ xã Xuân Phú (Quan Hóa) đi xã Trung Xuân (Quan Sơn); đường xương cá thị trấn; đường từ trung tâm xã Thanh Xuân lên bản Tân Sơn; nhà bán trú  cho học sinh ở xã Thiên Phủ…

Đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn của các dự án do huyện làm chủ đầu tư, đối với các công trình chuyển tiếp năm 2016 đã thực hiện đạt 100% kế hoạch; đối với các công trình đầu tư mới năm 2017, hiện nay huyện Quan Hóa đang tiến hành các bước thủ tục để thực hiện.

.Khắc Công
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - 6 tháng đầu năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Quan Hóa ước đạt trên 183 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch năm, bằng 79,9% so với cùng kỳ; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 37,4 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 30,225 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 6,976 tỷ đồng, vốn dân cư 68,640 tỷ, vốn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 39,8 tỷ...

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017  huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các xã, thị trấn đảm bảo mặt bằng thi công các dự án trên địa bàn, như: Tuyến đường từ xã Xuân Phú (Quan Hóa) đi xã Trung Xuân (Quan Sơn); đường xương cá thị trấn; đường từ trung tâm xã Thanh Xuân lên bản Tân Sơn; nhà bán trú  cho học sinh ở xã Thiên Phủ…

Đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn của các dự án do huyện làm chủ đầu tư, đối với các công trình chuyển tiếp năm 2016 đã thực hiện đạt 100% kế hoạch; đối với các công trình đầu tư mới năm 2017, hiện nay huyện Quan Hóa đang tiến hành các bước thủ tục để thực hiện.

.Khắc Công
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên